Paramedische stage

Studenten van de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek kunnen in overleg met de opleiding in het LUMC terecht voor de paramedische stage.

Aanmelden voor paramedisch stage

 • De opleidingen Voeding en Diëtetiek dienen een aanvraag in voor een stageplaats. 
 • Ieder jaar wordt door de Dienst Diëtetiek het aantal stageplaatsen (per periode) vastgesteld.
 • De stageperiode omvat 20 weken in de periode september-januari en in de periode februari-juni.
 • Het hoofd van de Dienst Diëtetiek informeert de opleidingen over de beschikbare stageplaatsen.
 • Per stageplaats kunnen maximaal 3 studenten (na toestemming door de stagecoördinator van de betreffende opleiding) schriftelijk solliciteren.

Tijdens de paramedische stage

 • De student krijgt voor de duur van de stage vanuit de Dienst Diëtetiek een mentor toegewezen.
 • De student heeft een 36-urige werkweek volgens het LUMC-reglement en stemt haar werktijden af met de diëtist bij wie op dat moment stage wordt gelopen. 
 • In overleg is het toegestaan thuis een opdracht uit te werken.
 • De student heeft maximaal 5 verzuimdagen (bv. voor ziekte of familieomstandigheden).
 • Feestdagen en terugkomdagen zijn een onderdeel van de stage. 
 • Verslagen voor de docentbegeleider van de opleiding Voeding en Diëtetiek dienen in eigen tijd gemaakt te worden.
 • Er  is geen stagevergoeding en/of reiskostenvergoeding.
 • De student toont initiatief en een actieve houding om gestelde leerdoelen van het stagewerkplan te behalen.