Effect coronacrisis op samenwerking van acute zorgorganisaties

Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te maken welke factoren de samenwerking tussen acute zorgorganisaties tijdens de coronacrisis belemmeren of juist faciliteren. De onderzoekers deden dit tijdens de eerste golf van de coronacrisis in de regio Den Haag. Ze willen hiermee de samenwerking in de toekomst verbeteren en uiteindelijke ook de acute zorg voor de patiënt.

Aanleiding 

Het is belangrijk dat organisaties die acute zorg bieden snel de patiënt kunnen helpen. Verschillende organisaties, zoals de Huisartsenpost, Spoedeisende hulp, ambulancedienst en ook de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg organisaties, bieden dit soort zorg. Al deze organisaties merken jaarlijks een toename van het aantal patiënten die acute zorg nodig hebben. Dit leidt tot grote problemen, zoals verminderde toegankelijkheid en uitstel van behandeling. 

Om toch goede zorg te kunnen garanderen is samenwerking tussen deze organisaties en hun zorgverleners erg belangrijk. De coronacrisis heeft door de enorme toename van acute zorgvragen deze samenwerking op scherp gesteld. 

Resultaten 

De onderzoekers identificeerden belangrijke thema's voor samenwerking: communicatie, interactie, vertrouwen, leiderschap, belangen, zorgverdeling en financiering. Tijdens de coronacrisis werden veel factoren geïdentificeerd op klinisch, professioneel en systeemniveau die een positieve invloed hadden op de samenwerking tussen acute zorgorganisaties. Dit waren bijvoorbeeld duidelijke afspraken over werkprocessen, vertrouwen in elkaars werk en verschillende zorgverleners die steeds dichter naar elkaar toe groeien. 

Op organisatorisch en communicatief niveau waren er echter veel barrières, zoals inmenging in elkaars werk en een gebrek aan duidelijk beleid. Ook gaven sommige zorgverleners aan onvoldoende contact met elkaar te hebben op de werkvloer waardoor de drempel om elkaar om hulp te vragen soms te hoog blijft en een patiënt sneller naar een andere organisatie wordt verwezen. Gezamenlijk een dienst starten of gezamenlijke nascholingen organiseren werden onder andere als tips mee gegeven. 

Conclusie

De drijvende kracht achter alle veranderingen in de samenwerking van acute zorgorganisaties tijdens de coronacrisis leek een groot gevoel van urgentie te zijn om samen te werken in het bieden van de beste patiëntenzorg. De onderzoekers raden aan om de focus na de crisis te verleggen van het overwinnen van de crisis naar het overwinnen van uitdagingen in de samenwerking tussen verschillende organisaties.

Effect of COVID‐19 on health system integration in the Netherlands: a mixed‐methods study