Veelgestelde vragen

Bestaat er een hoger infectie risico voor medewerkers in de gezondheidszorg?

Op de website van de Werkgroep Infectie Preventie staat een richtlijn over CMV infecties in de gezondheidszorg: Voorkoming van cytomegalovirus-infecties bij zwangeren. Volgens de bovengenoemde richtlijn is er geen verhoogd risico voor het oplopen van een CMV-infectie door ziekenhuismedewerkers bij naleving van de hierin beschreven hygiënische regels.

Kan ik een patient met een (mogelijke) congenitale CMV infectie opgeven voor de CONCERT studie?

Indien uw patient aan onderstaand criteria voldoet kunt u contact opnemen met de hoofd onderzoeker.

De inclusie criteria zijn:

  • Congenitale CMV infectie (laboratorium bevestigd).
  • Gehoorverlies (≥ 20 dB, unilateraal of bilateraal).
  • ≤ 12 weken oud.
  • ≥ 37 weken zwangerschapsduur.
  • Geboorte gewicht > -2 SD (voor zwangerschapsduur en etniciteit)
  • Ondertekend toestemmingsformulier.

De exclusie criteria zijn:

  • Indicatie voor symptomatische congenitale CMV infectie gebaseerd op diagnostiek uitgevoerd vooraf aan inclusie.
  • Indien bij het huisbezoek een symptomatische congenitale CMV wordt betwijfeld wordt inclusie overwogen. Afhankelijk van de medische voorgeschiedenis het lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek zal besloten worden of inclusie gerechtvaardigd is.
  • Behandeling met andere antivirale medicatie of immuunglobulines.
  • Leukopenie < 0,5 x 10*9/L (getest in het bloed afgenomen tijdens het huisbezoek).

Wat is al bekend over de behandeling van congenitale CMV?

Tot op heden bestaat er één Randomized Controlled Trial over de behandeling van kinderen met congenitaal CMV: Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous systemn: a randomized, controlled trial.

Heeft het zin om bij een kind met gehoorverlies en een genetische afwijking ook CMV te testen?

Ja, het is mogelijk dat een genetische afwijking en een congenitale CMV infectie beide invloed hebben op het gehoor van het kind.

Indien uw vraag hier niet bij staat kunt u contact opnemen met de hoofd onderzoeker.