Flowcharts

De flowchart voor audiologen beschrijft de beslisboom voor audiologen indien een audioloog te maken heeft met een kind voor de CONCERT studie 2.0. Dit is dezelfde flowchart die in de pakketten aan audiologen is verstuurd.

De logistiek flowchart geeft weer welke stappen een kind (en ouders) doorlopen alvorens inclusie in de CONCERT studie 2.0 en de daarop volgende follow-up.

De logistieke flowchart voor de historische controlegroep geeft weer welke stappen een kind (en ouders) doorlopen alvorens inclusie in de CONCERT studie 2.0 en de daarop volgende follow-up.