Brieven

Indien ouders toestemming hebben gegeven voor het opvragen en testen van het hielprikkaartje op CMV wordt aan ouders gevraagd welke artsen/behandelaren betrokken zijn bij de zorg voor hun kind (bij het toestemming geven voor het opvragen en testen van het hielprikkaart wordt automatisch toestemming gegeven om andere betrokken behandelaars hierover in te lichten). Ouders wordt gevraagd de onderstaande behandelaren op te geven:

  • Huisarts
  • Kinderarts
  • KNO-arts
  • Audioloog

Een kopie van de brieven wordt aan ouders meegegeven om bij het volgende Consultatiebureau bezoek aan de Jeugdarts te overhandigen.

Aan alle opgegeven artsen wordt een brief gestuurd waarin aangegeven wordt of er wel of geen congenitale CMV infectie is aangetoond.

Indien er wel een congenitale CMV infectie is aangetoond kunnen ouders zelf kiezen of hun kind in de behandelgroep of de controlegroep komt. Ook hier krijgen alle artsen een brief over.


Indien een kind dat bij u onder behandeling is meedoet in de Historische controlegroep worden er ook uitslagbrieven verstuurd waarin staat aangegeven of er wel of geen congenitale CMV is aangetoond.

 

Als een kind dat meedoet aan de CONCERT 2.0 studie bij u onder behandeling is, kan via deze brief de medische gegevens opgevraagd worden.