Professionals

In dit deel van de website vindt u een samenvatting van het protocol voor de CONCERT 2.0 studie. Daarnaast treft u hier de brieven die u ontvangt indien een kind dat bij u onder behandeling is benaderd is over de CONCERT 2.0 studie.

In de sectie flowcharts treft u een schematische weergave van de gehele studie.

In de sectie protocollen staan de protocollen / richtlijnen voor de regiocoördinatoren en audiologen (zoals deze in de pakketten aan deze professionals zijn opgestuurd).