Vragen over de CONCERT studie 2.0

Wat is de CONCERT studie 2.0?

De CONCERT studie 2.0 is een landelijk onderzoek waarin een antivirale behandeling voor congenitale CMV wordt onderzocht bij kinderen met gehoorverlies.

Wanneer loopt de CONCERT studie 2.0?

Vanaf juni 2012 wordt aan ouders van kinderen die naar een Audiologisch Centrum zijn verwezen, toestemming gevraagd om in de hielprikkaart CMV te testen. Om aan de studie deel te nemen moet naast een CMV infectie ook gehoorverlies zijn vastgesteld.

Het is de bedoeling om in totaal 50 kinderen in de studie te laten deelnemen. De verwachting is dat in de loop van 2016 het totaal van 50 kinderen aan het onderzoek deelnemen.

Waarom CONCERT studie veranderd naar CONCERT 2.0?

De opzet van het onderzoek is veranderd. Voorheen werd een kind op basis van toeval  (randomisatie) ingedeeld in de behandel- of de niet-behandel groep. Bij de CONCERT studie 2.0 krijgt u als ouder / verzorger de keus of u uw kind wil laten behandelen of laten deelnemen in de niet-behandel groep (controle groep). Ook wordt u nu geadviseerd een kinderarts erbij te betrekken. Een aantal kinderartsen over Nederland verspreid is bij de CONCERT studie 2.0 aangesloten.

De CONCERT studie 2.0 is in oktober 2013 gestart. Toen liep de CONCERT studie al ruim een jaar.

Waarom onderzoek doen naar congenitale CMV?

Om meer informatie te krijgen over het effect van behandeling van kinderen met een congenitale CMV infectie en gehoorverlies, is het nodig om een groot en gedegen onderzoek te doen. Voor de CONCERT studie 2.0 worden alle ouders van pasgeborenen met mogelijk gehoorverlies in Nederland benaderd.

Het doel van de behandeling is om verdere verslechtering van het gehoorverlies te beperken en de kans op een goede spraak en taalontwikkeling te vergroten. De CONCERT studie 2.0 is een landelijk onderzoek. Bijna alle kinderen in Nederland doen mee aan de gehoorscreening (meestal in de eerste week na de geboorte tegelijk met de hielprik). Indien uw kind na de derde gehoorscreening verwezen wordt naar een Audiologisch Centrum zal u gevraagd worden of de hielprikkaart van uw kind mag worden getest op CMV.

Kan ik mijn kind opgeven voor de CONCERT studie 2.0?

Er bestaat een aantal criteria voor deelname. Deze zijn:

  • Aangetoonde congenitale CMV infectie (getest in de hielprikkaart)
  • Aangetoond gehoorverlies (getest op een Audiologisch Centrum)
  • Kind is jonger dan 13 weken
  • Geboren bij minstens 37 weken zwangerschap
  • Geboorte gewicht > -2 SD (voor zwangerschapsduur en etniciteit)

Indien uw kind aan bovenstaande criteria voldoet en u bent nog niet benaderd over de CONCERT studie 2.0 kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker.

Mijn kind doet mee aan de CONCERT studie 2.0 en ik heb daar een vraag over

U kunt contact opnemen met de arts-onderzoeker of een ander lid van het onderzoeksteam.

Kost het geld om aan de CONCERT studie 2.0 mee te doen?

Nee, alle kosten die worden gemaakt voor uw kind worden door het onderzoek betaald.

Waar komt het geld voor het onderzoek vandaan?

Het onderzoek wordt gefinancieerd door Fonds Nuts Ohra. Dit fonds heeft geld beschikbaar gesteld om de CONCERT studie 2.0 te kunnen opzetten en uitvoeren.


Is mijn kind verzekerd indien hij/zij deelneemt aan de CONCERT studie 2.0?

Uw kind is via het Leids Universitair Medisch Centrum verzekerd.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de arts-onderzoeker om deze vraag te stellen.