Brieven

Bij onderstaande momenten ontvangt u een brief betreffende de CONCERT studie 2.0:

  1. Indien uw kind wordt doorverwezen naar een Audiologisch Centrum wordt de brief met informatie over het testen van CMV in de hielprikkaart aan u gegeven. Deze brief ontvangt u van de persoon die de derde gehoortest bij uw kind heeft uitgevoerd.
  2. Indien uw kind een aangetoonde congenitale CMV infectie heeft EN gehoorverlies ontvangt u de brief met informatie over deelname aan de CONCERT studie 2.0. Deze brief ontvangt u per post.
  3. Indien uw kind gehoorverlies heeft (aan één of beide oren) en geboren is tussen 1-11-2011 tot 1-07-2012 ontvangt u een brief over het testen van CMV in de hielprikkaart (historische controle groep). Deze brief ontvangt u per post.

Indien de hielprikkaart van uw kind wordt onderzocht op CMV ontvangt u deze uitslag per brief. In deze brief staat uitgelegd of er wel of geen aanwijzingen zijn gevonden voor een aangeboren CMV infectie.