Symptomen/klachten en gevolgen van congenitale CMV

Symptomen / klachten bij gezonde personen

Bij een CMV infectie treden meestal geen klachten op. Het is mogelijk dat koorts en algemeen ziek voelen zich voordoen.

In zeldzame gevallen kan een ziektebeeld ontstaan dat lijkt op pfeiffer: met koorts, lymfekliervergroting, algemeen ziek voelen en afwijkingen in de lever functie.

Symptomen / klachten bij congenitale CMV infectie

Het merendeel van de kinderen met congenitale CMV heeft bij de geboorte geen symptomen. Een klein deel (15%) van de kinderen wordt geboren met één of meerdere symptomen: laag geboortegewicht, een kleine hoofdomtrek, hersenafwijkingen, lever- en miltvergroting, geelzucht, en/of huiduitslag (bloedinkjes onder de huid).

Congenitale CMV kan ook symptomen geven die pas in de loop van het eerste levensjaar of zelfs pas na een aantal jaren duidelijk worden. Indien een kind besmet is met CMV in de baarmoeder is de kans op gehoorverlies op de leeftijd van 7 jaar ongeveer 1 op de tien. Doordat gehoorverlies bij congenitale CMV vaak verergert in de loop van de tijd en ook pas later kan ontstaan, wordt het niet altijd opgespoord met de neonatale gehoorscreening.

De meeste kinderen met een congenitale CMV infectie krijgen helemaal geen klachten.