Patiëntportaal

Het LUMC heeft een patiëntportaal. In dit portaal kunt u uw medische gegevens bekijken en conclusies van uw laatste polibezoek nalezen. Tot voorheen was het niet mogelijk om de medische gegevens van uw kind in te zien in het patiëntportaal. Daar komt verandering in! Als gezaghebbend ouder of voogd van een kind met coeliakie (tot 16 jaar) kunt u nu namelijk een machtiging aanvragen voor het patiëntportaal van uw kind.


Pilot patiëntportaal voor coeliakiepatiënten tot 16 jaar

Het patiëntportaal is een beveiligde website waarmee de patiënt toegang krijgt tot zijn / haar medische informatie en diensten daaromheen. Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in het portaal van hun kind. Dit gaat met een machtiging. De gemachtigde(n) van een patiënt kunnen in portaal de volgende gegevens zien: bloeduitslagen, conclusie en beleid, correspondentie, opnames, medicatie/allergieën en afspraken.

Hoe vraagt u een machtiging aan?
Als u toegang wilt tot de medische gegevens van uw kind, moet u een machtiging voor het patiëntportaal aanvragen. Hiervoor moet u het volgende doen:

Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee naar de afspraak in het ziekenhuis. Wilt u als ouders allebei gemachtigd worden? Dan moet u allebei aanwezig zijn en beiden een geldig identiteitsbewijs bij u hebben. U kunt alleen een machtiging voor uzelf aanvragen, niet voor een andere ouder.

Bent u voogd? Dan moet u ook een geldige beschikking van de rechtbank meenemen. Bij de balie van de polikliniek krijgt u een machtigingsformulier. U, uw kind (als uw kind wilsbekwaam is en tussen 12 en 16 jaar is) en de behandelend arts moeten deze ondertekenen. De polikliniek assistent handelt de machtiging verder voor u af. 

Op de Kindergeneeskunde zal half juni 2017 een pilot starten met het verlenen van toegang tot het patiëntportaal.

Voor meer informatie en inloggen met DigiD, zie de webpagina patiëntportaal LUMC.