Verwijzers

Zoals u bekend is neemt de laatste jaren het aantal patiënten met vastgestelde coeliakie sterk toe. Inmiddels bezoekt een groot aantal kinderen met coeliakie de polikliniek kinder-maag-darm-leverziekten van het Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum van het LUMC.

Om de zorg voor coeliakiepatiënten verder te verbeteren, hebben wij een polikliniek voor kinderen en jongeren met coeliakie opgericht: “de Coeliakiepoli”. De Coeliakiepoli is tevens bedoeld als informatiebron voor zowel de patiënten, hun families als voor u, de verwijzers.

U kunt patiënten naar deze polikliniek verwijzen op de gebruikelijke manier. Ouders kunnen dan online een afspraak maken via deze website.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met een van de artsen van de Coeliakiepoli.

Wij hopen dat met uw medewerking de Coeliakiepoli een succes gaat worden en een meerwaarde zal opleveren voor deze grote patiëntengroep.