Polikliniek

Waar vindt u de Coeliakiepoli?

De Coeliakiepoli is een onderdeel van de polikliniek Kindergeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Coeliakiepoli vindt plaats tijdens de spreekuren van de artsen die verbonden zijn aan de Coeliakiepoli

Hoe wordt u verwezen naar de Coeliakiepoli?

Wij adviseren u om een verwijsbrief voor de Coeliakiepoli te vragen aan uw huisarts of kinderarts. Dit is van belang voor goede informatie-uitwisseling  

Indien U geen verwijsbrief heeft informeert u dan van te voren bij uw zorgverzekeraar of de kosten door de verzekeraar gedekt worden. 

Hoe meldt u zich aan bij de Coeliakiepoli?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen worden aangemeld via deze website. Wij streven ernaar om de eerste afspraak binnen 10 werkdagen te laten plaatsvinden. U ontvangt deze afspraak per brief, waarin u ook informatie vindt over waar u moet zijn en wat u mee moet nemen. 

U kunt tijdens het bezoek aan het LUMC glutenvrij eten in het restaurant van ons ziekenhuis. Indien u graag glutenvrij brood, liga’s of crackers wilt eten naast de aanwezige voorverpakte producten, kunt u uw keuze kenbaar maken aan het aanwezige personeel. De kosten van het brood zijn: €2.00 voor 2 boterhammen en €0,60 voor liga/crackers.

Wat gebeurt er tijdens het  eerste bezoek aan de polikliniek?

Tijdens de eerste afspraak wordt ingegaan op de medische voorgeschiedenis en huidige klachten van uw kind. Ook worden vragen gesteld over eventuele gezondheidsproblemen in de familie. Daarna zal er een lichamelijk onderzoek worden verricht. Aan de hand van de eventuele beschikbare gegevens van de voorgeschiedenis en de gegevens verkregen uit klachten en lichamelijk onderzoek zal een plan worden opgesteld dat met u en uw kind zal worden besproken. Uiteraard zullen wij ons best doen om eventuele aanvullende vragen over coeliakie te beantwoorden.

Afhankelijk van de vraag waarmee u komt (bijvoorbeeld of het gaat over diagnose, behandeling of begeleiding van coeliakie) kan het bijvoorbeeld zijn dat voorgaande medische gegevens bij uw huisarts of kinderarts moeten worden opgevraagd. In dat geval vragen wij u daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Er zal vrijwel altijd bloed worden afgenomen bij uw kind, bijvoorbeeld voor het bepalen van antistoffen van coeliakie, het bepalen van erfelijke factoren voor coeliakie, of om de voedingstoestand beter te kunnen bepalen. Indien nodig kunt u naar de diëtist worden verwezen.

Aan het eind van de eerste afspraak wordt het vervolgtraject besproken. Dit kan bijvoorbeeld een vervolgafspraak zijn of het inplannen van verder onderzoek. 

Het LUMC is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. Door de aard van een universitair medisch centrum kunnen er bij het onderzoek en de behandeling van uw kind meer hulpverleners zijn betrokken dan in een niet-universitair medisch centrum.
Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken. 

Hoe worden dunnedarmbiopten genomen?

Als de diagnose coeliakie bij uw kind nog gesteld moet worden, zullen wij u adviseren om biopten (hele kleine stukjes weefsel) uit de dunne darm van uw kind te laten nemen. Dit gebeurt met een zogenaamde gastroscopie (kijkonderzoek). Zie ook de patiëntenfolder Gastroscopie bij kinderen. Op de afdeling Kindergeneeskunde van het LUMC wordt deze ingreep onder narcose verricht, tijdens dagopname. Wilt u weten hoe dit precies in zijn werk gaat dan kunt u dit nalezen in de betreffende folders.

Voor een gastroscopie krijgt uw kind een aparte afspraak. Uw kind moet dan tevoren worden gezien op de polikliniek Anesthesiologie van het LUMC. Wij streven ernaar om u aansluitend op uw bezoek aan de Coeliakiepoli te verwijzen naar het inloopspreekuur van deze polikliniek, als op dat moment al duidelijk is dat er een gastroscopie zal worden gedaan. Mocht dit niet lukken  dan zullen wij u hiervoor een aparte afspraak toezenden. 

Wat gebeurt er tijdens de vervolgafspraak?

Tijdens de vervolgafspraak worden de uitslagen van het ingezette onderzoek besproken. Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt de diagnose van uw kind besproken. Er wordt in overleg met u en uw kind een behandelplan voorgesteld en een vervolgtraject afgesproken.