10 jaar patiëntgericht Coeliakie-onderzoek

Het Coeliakie Consortium heeft een gratis boekje "Tien Jaar Patiëntgericht Onderzoek in Vogelvlucht" uitgebracht. In dit boekje vindt u naast algemene informatie over coeliakie een kort overzicht van de resultaten die het consortium in de afgelopen 10 jaar heeft behaald. 

Het Coeliakie Consortium werd in 2004 opgezet met behulp van een rijkssubsidie. In 10 jaar tijd zijn grote stappen gezet richting een betere diagnostisering en effectieve behandelmethoden van coeliakie en ontwikkeling van veiliger voedsel voor coeliakie-patiënten. Het Coeliakie Consortium staat onder voorzitterschap van Frits Koning (LUMC), hoogleraar Immunologie, in het bijzonder de eiwitchemische aspecten van immuungemedieerde ziekten.

Download het boekje (pdf)