Onderwijs

De afdeling Chemische Immunologie leidt jonge, interdisciplinair geschoolde professionals op die de gezondheidssector versterken. 

We verzorgen cursussen die gericht zijn op de eigenschappen van chemische verbindingen in een biomedische/ immunologische context. Hierdoor krijgen geneeskundestudenten een beter  begrip van moleculen en de werking van medicijnen en chemiestudenten een bredere biologische/ medische achtergrond. Door gemeenschappelijk onderwijs voor clinici en chemie-studenten vindt kruisbestuiving plaats tussen beide disciplines.

Promovendi op de terreinen immunologie en chemie doen samen onderzoek en er wordt een multidisciplinaire opleiding ontwikkeld. Dit is van belang om de brug tussen de twee disciplines chemie en immunologie te slaan en te zorgen dat onderzoekers “dezelfde taal” gaan spreken. Deze combinatie van vakgebieden is bedoeld om tot nieuwe en originele oplossingen te komen in de aanpak van auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker.