Schildkliercarcinoom

Schildkliercarcinoom is een zeldzame ziekte, die bij voorkeur in een expertisecentrum behandeld moet worden. Het multidisciplinaire Zorgpad Schildkliercarcinoom is onderdeel van het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL); een overkoepelend centrum voor alle goed- en kwaadaardige tumoren uitgaand van de verschillende hormoonklieren in het lichaam. Het multidisciplinaire Zorgpad Schildkliercarcinoom heeft tot doel het traject van aanmelding in het LUMC, de preoperatieve analyse, de operatie, eventuele nabehandeling met radioactief jodium en het follow-up traject optimaal te laten verlopen.

Aandoening en behandeling


Meer informatie over schildkliercarcinoom vindt u hier.


Contactinformatie


Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de polikliniek Endocrinologie.