Hypofysetumor

Hypofyse aandoeningen zijn zeldzame ziekten, die bij voorkeur in een expertise centrum behandeld worden. Het Hypofyse Centrum Leiden is een onderdeel van het Centrum Endocriene Tumoren Leiden (CETL); een overkoepelend centrum voor alle goed- en kwaadaardige tumoren uitgaand van de verschillende hormoonklieren in het lichaam. In het Hypofyse Centrum Leiden worden patienten behandeld met (verdenking op) een hypofyseaandoening. Het multidisciplinaire Zorgpad Hypofysechirurgie heeft tot doel het traject van aanmelding in het LUMC, de preoperatieve analyse en het postoperatieve natraject optimaal te laten verlopen, rekening houdend met de verschillende soorten hypofysetumoren. Daarnaast vindt in het Hypofyse Centrum Leiden toonaangevend onderzoek naar hypofyse aandoeningen plaats.

Aanvullende informatie: