Onderwijs en opleidingen

Onderwijs en opleiding staan centraal en zijn uitermate belangrijk voor de profilering van het Centrum Endocirene Tumoren Leiden (CETL), voor het bevorderen van kennis over endocriene tumoren en voor het signaleren en vroeg rekruteren van talenten op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg. Het CETL richt zich daarbij met name op doelgroepen die getalenteerd zijn en zich willen profileren op het gebied van endocriene tumoren. De filosofie is dat ook onderwijs en opleiding translationeel moeten zijn: programma’s die primair zijn gericht op patiëntenzorg moeten in zich elementen van gerelateerd onderzoek dragen, programma’s die gericht zijn op het gebied van onderzoek moeten in zich verwijzingen naar patiëntenzorg dragen.

Het CETL richt zich naast doelgroepen waarbij onderwijs deel uitmaakt van een algemene opleiding (medisch studenten, medisch specialisten in opleiding, paramedici in opleiding) met name ook op doelgroepen die een bijzondere belangstelling en expertise in endocriene tumoren en vasculaire geneeskunde willen ontwikkelen:

  • Internisten, maar ook andere specialisten, met een bijzondere belangstelling voor endocriene tumoren en/of vasculaire geneeskunde (zowel nationaal als internationaal)
  • Excellente studenten (traject)
  • Biomedische studenten die belangstelling hebben voor fundamenteel onderzoek
  • Buitenlandse studenten.

Opleidingen en cursussen verzorgd door het Centrum Endocriene Tumoren Leiden

Het CETL verzorgt mede de opleidingen in het aandachtsgebied van de endocrinologie, neurochirurgie en heelkunde voor artsen, physician assistant en verpleegkundigen die zich specifiek willen bekwamen in endocriene tumoren. Nieuwe opleidingseisen brengen met zich dat de begeleiding van artsen in opleiding geïntensiveerd moet worden en de kwaliteit van de opleiding in toenemende mate extern getoetst wordt. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat de patiëntenzorg zodanig georganiseerd is dat deze optimale kansen biedt voor de ambitieuze doelstellingen op het gebied van onderwijs en opleiding.

Een overzicht van door het CETL (mede) georganiseerde nationale en internationale bij- en nascholingscursussen vindt u in de agenda.