Projecten

Revalidatie na heupfractuur

Sinds 2015 bestaat het heupfractuurcentrum in HMC-Bronovo, een initiatief van de afdeling heelkunde in samenwerking met andere afdelingen, waaronder de afdeling ouderengeneeskunde. Het doel van het heupfractuurcentrum is het optimaliseren van de zorg en behandeling van patiënten met een heupfractuur om de uitkomsten op korte en, vooral, langere termijn te verbeteren. Door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek, via het LUMC en LUMC-campus Den Haag, wordt een grote stap gezet om dit doel te bereiken.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over het verbeteren van het behandeltraject van ouderen met een heupfractuur.
Ouderen die een heupfractuur hebben na een val, zijn een kwetsbare groep met over het algemeen slechte resultaten na een behandeling. De kans op overlijden het eerste jaar na een heupfractuur ligt rond de 25%, minder dan 50% herstelt naar het oude niveau van functioneren en ongeveer 25% moet daarna permanent in een tehuis wonen.

Met een goede behandeling en revalidatie valt veel winst te behalen voor het herstel van deze patiënten. Dit betekent voor hen na de ingreep een betere kwaliteit van leven en betere gezondheid op langere termijn.
Vooral nu wij steeds ouder worden en ouderen steeds langer thuis wonen, kunnen verbeterde inzichten veel persoonlijke en maatschappelijke winst opleveren.

In dit onderzoek gaan we na in hoeverre we het behandeltraject kunnen verbeteren om tot betere herstelresultaten te kunnen komen. Daartoe werken LUMC, HMC en LUMC Campus Den Haag nauw samen in dit project dat bestaat uit praktijk, onderzoek en opleiding.

Waarom doen we dit onderzoek?

Het doel van het onderzoek is achterhalen in hoeverre we met een goede behandeling en revalidatie  het herstel van deze patiënten kunnen verbeteren. Dit betekent voor hen na de ingreep een betere kwaliteit van leven en betere gezondheid op langere termijn.

Wat levert het op?

Inzicht in factoren die een voorspoedig herstel kunnen bevorderen en in welke therapieprogramma’s het meest effectief zijn. Op basis daarvan kan dan een zorgprogramma ontwikkeld worden voor passende zorg en behandeling van deze kwetsbare groep.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag, HMC en LUMC in samenwerking met diverse zorginstellingen.

Een grote groep ouderen wordt in dit project over een langere periode gevolgd en hun behandelingen worden geëvalueerd, waarbij tevens gekeken wordt naar innovatiemogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat zij gevolgd worden in het hele traject, dus bijvoorbeeld ook bij herstel in de revalidatie en thuis.
Het vastleggen van alle data in een breed opgezet, voor alle partners toegankelijk datasysteem, maakt uitgebreide analyse en monitoring op langere termijn mogelijk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek naar het herstel na een heupfractuur? Neem dan contact op met dr. Monica van Eijk M.van_Eijk.PHEG@lumc.nl, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker LUMC-Campus Den Haag.