Over LUMC-Campus Den Haag

Over LUMC-campus Den Haag

De LUMC-Campus Den Haag is een academische werkplaats, ter bevordering van de gezondheid in relatie tot het sociale domein in de grootstedelijke omgeving van Den Haag.  Via onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van Population Health Management willen wij samen met onze partners een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg realiseren.

Samenwerkingspartners

De LUMC Campus Den Haag is in 2016 gestart als samenwerkingsverband van het LUMC, de Haagse STZ-ziekenhuizen: HMC en het Haga- Ziekenhuis (onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep), Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de Gemeente Den Haag/GGD Haaglanden om merkbare meerwaarde te creëren in zorg, opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek in de Haagse regio. Er wordt intensief samengewerkt met de eerstelijns zorggroepen in Den Haag (Hadoks, Stichting Haagse Gezondheidscentra SHG en Arts&Zorg), met GGZ instelling Parnassia en met de Haagse Hogeschool. Wilt u meer weten over onze activiteiten? Bekijk dan ook ons overzicht met onderzoeksprojecten

 

 

 

Academische kennis- en onderwijssector 

Naast de bestaande hogescholen heeft de Universiteit Leiden met haar Campus Den Haag nu ruim 3.000 studenten in Den Haag. Het LUMC en de STZ-ziekenhuizen werken intensief samen in de Opleidings- en Onderwijsregio Leiden (OOR Leiden). Ook de GGD Haaglanden is actief betrokken bij de samenwerking. 

Binnen de samenwerking van de Universiteit Leiden, het LUMC en de LUMC-Campus Den Haag zijn er meerdere leerstoelen opgezet. Zo is prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong als hoogleraar verbonden aan de leerstoel Population Health, met extra aandacht voor leefstijl en vroege levensloop. Prof. dr. Jet Bussemaker is daarnaast deels actief binnen de LUMC-Campus als hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg. Prof. dr. Mattijs Numans is naast afdelingshoofd Public Health Eerstelijns Geneeskunde en directeur van de LUMC-Campus Den Haag ook hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

De LUMC-Campus Den Haag biedt jaarlijks een aantal cursussen aan. Op onze onderwijspagina vindt u een actueel overzicht. 

Programmabestuur LUMC-Campus Den Haag

Wilt u meer weten over onze activiteiten, bekijk dan ons overzicht met onderzoeksprojecten of neem contact op met ons team via 070- 8009047 of per mail.

Het wetenschappelijk programmabestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Pancras Hogendoorn (Lid Raad van Bestuur en decaan LUMC, voorzitter)
  • Prof. dr. M.E. Numans (Directeur Campus Den Haag; Hoogleraar Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde LUMC)
  • Drs. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge (Bestuursvoorzitter HMC)
  • Dr. H.K. (Karel) Ronday (reumatoloog, directeur medische zaken HagaZiekenhuis)
  • Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld (Hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen Universiteit Leiden)
  • Mw. Annette de Boer (directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden/Gemeente Den Haag, advies)