Over de Bontius Stichting

Organisatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistisch patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is (aanvullende) financiering noodzakelijk. Hiervoor is de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation opgericht. Alle middelen die door de stichting worden geworven, zijn bestemd voor onderzoeksactiviteiten van het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Bestuur

Mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter
Prof. dr. F.C. Breedveld
Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
Prof. dr. T.W.J. Huizinga
Mevrouw E.C.C. Simon Thomas
Drs. W. Weijland

Overzicht hoofd- en nevenfuncties bestuursleden.

Profiel bestuur.

Gerardus Bontius 1536-1599

De Leidse Universiteit kent een lange traditie op medisch-wetenschappelijk terrein. De naam van de Bontius Stichting herinnert daaraan. Een eerbetoon aan de eerste hoogleraar geneeskunde, Gerardus Bontius.

Statuten en Reglementen