Onderzoek naar de beste behandeling van stembandkanker

Stembandkanker is een zeldzame kankersoort in vergelijking met bijvoorbeeld long- en borstkanker. Per jaar worden rond de 450 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met een stembandtumor. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Verhoudingsgewijs neemt het aantal vrouwen toe, samenhangend met toenemend rookgedrag en alcoholconsumptie door vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor een stembandtumor ligt rond de 60 jaar. Stembandkanker heeft een grote impact op het dagelijks functioneren van mensen met deze ziekte

Gelukkig is stembandkanker in een vroeg stadium goed te behandelen. Voor de behandeling van vroege stembandtumoren bestaan twee mogelijkheden: bestraling of laserchirurgie. Beide behandelingen hebben voor- en nadelen. Belangrijk vragen van patiënten met deze tumoren zijn:

  • Welke behandeling geeft de beste kans op genezing?
  • Welke behandeling geeft de grootste kans dat ik mijn stembanden kan behouden?
  • Na welke behandeling heb ik de minste problemen met de stem, het 
  • slikken en de luchtweg?

Met ons onderzoek proberen wij deze vragen zo goed mogelijk voor patiënten te beantwoorden. Hiervoor willen wij graag uw steun vragen.

Ons onderzoek

Onze onderzoekslijn richt zich al sinds het begin (1998) op de vraag: “bij welke patiënten met stembandkanker heeft bestraling en bij welke patiënten heeft laserchirurgie de voorkeur?”

Om dit te beantwoorden kijken we in ons onderzoek steeds naar twee hoofdfactoren voor beide behandelingen: 

  • Oncologische uitkomsten (genezing en behoud van de stembanden).
  • Functionele uitkomsten (hoe goed is de kwaliteit van de stem en de kwaliteit van leven na de behandeling).

Daarnaast onderzoeken we ook wat de overwegingen van patiënten zelf zijn bij het maken van de keuze tussen de behandelingen en hoe patiënten denken over hun gemaakte keuze. Wij werken in onze onderzoekslijn samen met andere academische ziekenhuizen. Recent zijn een aantal studies in samenwerkingsverband tussen het Erasmus Medisch Centrum (EMC), Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) en de ziekenhuizen die vallen binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden/Den Haag afgerond. De afgelopen jaren hebben wij hierdoor veel geleerd over de kleine stembandtumoren. Voor de iets grotere tumoren, waar laserchirurgie theoretisch nog mogelijk is, weten we nog steeds onvoldoende over de uitkomsten van de twee behandelingen om deze goed te kunnen vergelijken. Wij hopen met uw steun ons onderzoek voort te kunnen zetten.

Impact van het onderzoek voor de patiënt

De impact van dit onderzoek zorgt dat patiënten een weloverwogen behandelkeuze kunnen maken samen met hun behandeld arts. Hoe meer kennis wij hebben over de oncologische en functionele uitkomsten in deze patiëntenpopulatie hoe beter wij patiënten kunnen voorlichten op het moment dat een patiënt voor deze beslissing staat. De resultaten van onze onderzoeken dienen ook als ondersteuning voor de Nederlandse richtlijn voor stembandtumoren.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Tulpenrallye 2018.

Met uw financiële bijdrage kunt u dit onderzoek steunen.