LUMC Kankerfonds

Het LUMC Kankerfonds maakt zich sterk voor wetenschappelijk kankeronderzoek binnen het LUMC. Dit jaar staat het onderzoek naar de behandelmethode ‘het levend geneesmiddel’ van prof. Fred Falkenburg centraal.

Het levend geneesmiddel

Zo’n 4.000 mensen in Nederland worden jaarlijks getroffen door leukemie, lymfklierkanker of de ziekte van Kahler. Het ‘levend geneesmiddel’ is een nieuwe behandelmethode voor deze patiënten. Het gaat daarbij om levende afweercellen van gezonde donoren die in het laboratorium getraind worden om de strijd aan te gaan met de kwaadaardige cellen in de patiënt. Deze donorcellen kunnen heel lang in het lichaam van de patiënt de kankercellen blijven opsporen, herkennen en uitschakelen. Onderzoek naar deze methode is bij het LUMC in het stadium van eerste toepassingen bij patiënten.

Inge Jedema is als onderzoeker betrokken bij het 'levend geneesmiddel': “Donorcellen kunnen naast het uitschakelen van de kankercellen ook de strijd aangaan met gezonde lichaamscellen van de patiënt. Daarom selecteren en bewerken wij in het laboratorium de donor afweercellen zodat die alleen de kwaadaardige cellen aanvallen.”

Ook de bestrijding van andere ziektes is onderdeel van dit onderzoek. Bij de behandeling heeft de patiënt soms tijdelijk geen afweer tegen levensbedreigende virussen. Daarom zet het LUMC eveneens specifieke donorcellen in om eventuele virus geïnfecteerde cellen in de patiënt op te sporen en uit te schakelen.

Internationale erkenning

Het onderzoek naar deze nieuwe behandelmethode is uniek voor Nederland maar het LUMC werkt hiervoor samen met wetenschappelijke partners uit Duitsland en Groot-Brittannië. Dit consortium ontving in de zomer van 2013 een Europese subsidie om nieuwe toepassingen voor patiënten mogelijk te maken. Om het geneesmiddel echter breed toegankelijk te maken, is aanvullende financiering nodig.

Inge Jedema: “Het is een arbeidsintensieve en op maat gemaakte behandelmethode. Financiers richten zich met investeringen doorgaans op massaproductie. Wij hebben nu aanvullende fondsen nodig om het onderzoek te versnellen en meer patiënten te kunnen behandelen.”

In het LUMC magazine vertelt Inge meer over het onderzoek.