Onderzoek naar oogmelanoom (oogkanker)

Het oogmelanoom ofwel oogkanker is een zeldzame ziekte met een grote kans op uitzaaiingen. Helaas is er nog geen goede behandeling voor de uitzaaiingen van deze vorm van kanker. Het LUMC is het Nederlandse Center of Excellence voor de behandeling van oogmelanomen, en ziet veel patiënten met deze maligniteit.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek is de ontwikkeling van immunotherapie. Dit wordt nu al toegepast bij bepaalde vormen van longkanker en huidmelanoom.

Het feit dat sommige oogmelanomen zich binnenin het oog ontwikkelen leidt tot een immunologisch bijzondere situatie. Meestal is de aanwezigheid van ontstekingscellen een teken van afstoting (zoals wordt waargenomen bij hoornvliestransplantaties), en je zou verwachten dat ontsteking leidt tot een betere overleving van de patiënt. Bij het uveamelanoom (gelegen in het oog) is dit echter niet het geval: de aanwezigheid van veel ontstekingscellen gaat gepaard met vaatgroei en een slechte prognose.

Immunotherapie

In samenwerking met het laboratorium van Klinische Oncologie, de laboratoria van de Afdeling immunohematologie en Bloedtransfusie, de Afdeling Dermatologie en andere laboratoria binnen en buiten het LUMC wordt onderzoek verricht om meer inzicht te krijgen in het gedrag van oogmelanomen om te komen tot een betere behandeling. We willen graag ook deze patiënten helpen, en als het kan ook hen met immunotherapie helpen.  

Internationale samenwerking is een eerste vereiste voor hoogstaand onderzoek naar deze aandoening, en daarom werkt het LUMC in Europa samen met de Horizon 2020 UM CURE groep, de International Society for Ocular Oncology, de American Joint Committee of Cancer, en The Cancer Genome Atlas project.

 Met uw financiële bijdrage kunt u dit onderzoek steunen.

Wish to donate from out the USA? Please support us.