Onderzoek naar lymfeklierkanker

Wat is lymfeklierkanker?

In Nederland wordt jaarlijks bij meer dan 5.000 patiënten de diagnose lymfeklierkanker gesteld. Deze vorm van kanker ontstaat in cellen van het afweersysteem, de zogenoemde lymfocyten. Gedurende iemands leven kunnen er genetische fouten optreden in lymfocyten, waardoor ze zich ongecontroleerd gaan delen. Hierdoor ontstaat lymfeklierkanker, ofwel lymfoom. Lymfomen ontstaan meestal in lymfeklieren, maar kunnen ook voorkomen in andere organen zoals de milt, het beenmerg of het maag-darmstelsel. Vroeger werden slechts twee vormen van lymfeklierkanker onderscheiden: ziekten van ‘Hodgkin’ en ‘non-Hodgkin’. Tegenwoordig zijn meer dan 50 verschillende vormen van lymfeklierkanker bekend.

Behandelingen

Bij een deel van de patiënten met een niet-agressieve vorm van lymfeklierkanker kan in eerste instantie worden volstaan met regelmatige controle zonder behandelingen. Als er sprake is van een agressief lymfoom moet gestart worden met chemotherapie, vaak in combinatie met een antistof (een eiwit dat de lymfocyten remt). Door deze behandeling geneest de helft van de patiënten van lymfeklierkanker. Er is voor een deel van de patiënten met lymfeklierkanker nog geen goede alternatieve behandeling gevonden.

Ons onderzoek

Lymfomen zijn ontspoorde afweercellen. We onderzoeken wat er precies mis is met deze afweercel. De celdeling wordt geregeld door verschillende kettingreacties van eiwitten binnen de cel. Door genetische fouten kunnen eiwitten veranderen, waardoor het normale proces van deze kettingreacties wordt verstoord en de lymfoomcel ongeremd kan gaan delen. De veranderde eiwitten die een rol spelen bij het ontstaan van lymfeklierkanker zijn voor iedere patiënt anders. In ons onderzoek gebruiken we verfijnde technieken om te analyseren wat precies misgaat in een kankercel. 

Eén van deze nieuwe technieken heet ‘Next Generation Sequencing’ en maakt het mogelijk om genetische fouten in honderden genen tegelijk te onderzoeken. Voor iedere patiënt koppelen we deze bevindingen aan het verloop van de ziekte. Zo kunnen we achterhalen welke genetische fouten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en de mate van agressiviteit van lymfeklierkanker. De volgende stap is het testen van het effect van nieuwe precisiemedicijnen (in de vorm van een pil, injectie of infuus) die specifieke eiwitten van de ontregelde kettingreacties kunnen remmen. Hiermee komt de behandeling op maat een stap dichterbij.

Uw hulp

Ondanks betere kennis en behandelingsmogelijkheden overlijden helaas jaarlijks nog te veel patiënten aan lymfeklierkanker. Daarom is het nodig om onderzoek te doen naar het ontstaan en het verloop van deze ziekte. Met de resultaten van ons onderzoek kunnen we bestaande behandelingen voor lymfeklierkanker verbeteren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe precisiemedicijnen. Ons doel is om in de toekomst iedere patiënt met lymfeklierkanker de best passende behandeling te geven. De afdeling Hematologie werft fondsen voor dit onderzoek samen met de Bontius Stichting van het LUMC. Uw donatie maakt het mogelijk om door ons onderzoek veel patiënten in de toekomst een mogelijke behandeling op maat te kunnen bieden.

De onderzoeksgroep

De afdeling Hematologie van het LUMC doet al jaren wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en verloop van lymfeklierkanker. Het onderzoeksteam bestaat uit promovendi en analisten en wordt begeleid door dr. Kees van Bergen, prof. Hendrik Veelken, dr. Ward Posthuma en dr. Joost Vermaat. Om alle kennis te bundelen, is er nauwe samenwerking met de afdelingen Pathologie en Dermatologie van het LUMC en hematologieafdelingen van regionale ziekenhuizen en academische centra in Nederland.

 

Internist-Hematoloog dr. J.S.P. Vermaat

Wilt u bijdragen aan het onderzoek naar lymfeklierkanker van Joost Vermaat?