Onderzoek naar aplastische anemie

Aplastische anemie is een zeldzame bloedziekte waarbij het beenmerg minder bloedcellen aanmaakt, waardoor levensbedreigende bloedarmoede, bloedingen en infecties kunnen ontstaan. De ontstaanswijze van aplastische anemie is grotendeels onbekend, maar er zijn sterke aanwijzingen dat aplastische anemie ontstaat doordat een auto-immuunreactie schade veroorzaakt aan de beenmergstamcellen die verantwoordelijk zijn voor de bloedcel aanmaak. De huidige behandelmogelijkheden zijn een stamceltransplantatie of afweer-onderdrukkende medicijnen. 

Omdat Aplastische anemie  een zeldzame ziekte is,  wordt er weinig onderzoek gedaan naar de ontstaanswijze van de ziekte en is er helaas nog weinig bekend over de (lange termijn) effecten van de huidige  behandelingen.  De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het landelijk kenniscentrum op het gebied van aplastische anemie. Hematologen dr. Stijn Halkes en dr. Jennifer Tjon  doen bij deze afdeling onderzoek met als doel het verbeteren van de behandeling van aplastische anemie patiënten. 

Er vindt onderzoek plaats naar zowel de behandelingen als de ziekte. Zo werd in 2014 een nationale observatie studie gestart die richt zich op de (lange termijn) effecten van afweer-onderdrukkende medicatie. Tevens neemt het LUMC actief deel aan internationale patiënten-studies waarbij het effect van nieuwe behandelmethodes worden onderzocht . Daarnaast wordt in het laboratorium onderzoek gedaan naar de rol van afweercellen in de ontstaanswijze van aplastische anemie en de effecten van afweer-onderdrukkende medicatie op de samenstelling van de cellen in het beenmerg.  

Uw hulp 

Omdat aplastische anemie zo’n zeldzame ziekte is, is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. Daarom werven de afdeling Hematologie en de Bontius Stichting van het LUMC geld voor het onderzoek. Uw donatie kan op die manier bijdragen aan het verbeteren van de behandeling van aplastische anemie patiënten.

Met uw financiële bijdrage kunt u dit onderzoek steunen.