Jon. J. van Rood Transplantatiefonds

Het Jon J. van Rood Transplantatiefonds wil onderzoekers de mogelijkheid bieden om zonder vooropgesteld economisch doel een hypothese of pril idee uit te werken. Een echt goed idee, gebaseerd op een hypothese of experimentele waarneming, kan daarvoor genoeg zijn. Omdat collectebusfondsen en andere subsidiegevers bij een projectaanvraag uitgebreid vooronderzoek vereisen, worden dergelijke “pionierstudies” niet meer gehonoreerd. Dit fonds probeert het gat tussen idee en uitgekristalliseerd onderzoeksproject te dichten. Het Jon J. van Rood Transplantatiefonds financiert bij voorkeur projecten die te maken hebben met onderzoek aan transplantatie en/of de impact van zwangerschap op het immuunsysteem.

Het fonds is vernoemd naar Prof. dr. Jon J. van Rood. Hij werd geboren in Scheveningen (1926) en studeerde geneeskunde in Leiden. Bij hem stond het belang van de patiënt altijd voorop. Hij was een bevlogen en gedreven onderzoeker, een echte pionier op het gebied van de immunologie en één van de ontdekkers van het HLA-systeem en heeft aan de basis gestaan van de introductie van vele transplantatie-protocollen in de kliniek. Deze wereld vermaarde wetenschapper kreeg veel prijzen en internationale erkenning voor zijn baanbrekend werk. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief in het veld en stimuleerde graag goed onderzoek.

Het Jon J. van Rood transplantatiefonds is voortgekomen uit de Macropa-stichting, alwaar risicovolle initiatieven op het gebied van de transplantatiegeneeskunde werden ondersteund om een doorbraak te forceren. De naam van de oude stichting is afkomstig van de oprichter van de firma Paes, importeur van microscopen. Prof. dr. Jon van Rood was tot op hoge leeftijd voorzitter van de Macropa-stichting en in de vorm van het Jon J. Transplantatiefonds wordt zijn gedachtegoed gekoesterd en voortgezet.

Met uw financiële bijdrage kunt u deze onderzoeken steunen

Aanvraag indienen