Aanvraag indienen

Het Jon J van Rood Transplantatiefonds is voor wetenschappers die zich bezighouden met vernieuwend biomedisch onderzoek op het gebied van transplantatie dan wel reproductiebiologie. Gezien de achtergrond van de stichting is de voorwaarde gesteld dat het voorgestelde onderzoek verbonden moet zijn aan de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het format van de Bontius Stichting. Dit format kunt u opvragen via de Bontius Stichting. De secretaris van de Bontius Stichting zal ruggespraak houden bij de afdeling Financiën alvorens de aanvraag ter beoordeling naar de Fondsbeheerder en leden van de Wetenschapppelijke Advies Raad wordt doorgestuurd. 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek, apparatuur of studiereizen. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waar de aanvraag over gaat. Publicatielijst of CV zijn gewenst en de aanvraag moet worden geaccordeerd door het afdelingshoofd van het IHB van het LUMC.

In de aanvraag, die in het Engels moet worden ingediend, moet aandacht gegeven worden aan de (indien van toepassing) volgende punten:

  1. Name of applicant
  2. Title of the project
  3. Objectives of the project
  4. Background
  5. Innovative elements
  6. Protocol/methods
  7. Requested Budget
  8. Timeframe
  9. Relevant references 

De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de fondsbeheerder, in samenspraak met de leden van de wetenschapscommissie -indien nodig aangevuld met ad-hoc leden. De beoordeling van de aanvraag zal worden gecommuniceerd door de fondsbeheerder. 

Het Team

Fondsbeheerder

Prof.dr. R.E. Bontrop

Leden Wetenschappelijke Adviesraad

Prof.dr. F. H. J. Claas

Prof. dr. M. J. Jager

Dr. Y. R. van Rood.

Het fondsbeheerder en leden van de wetenschappelijke adviesraad ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.

Contact : Prof. dr. R.E. Bontrop