Over ons

Bioinformatica is een zich snel ontwikkelend gebied op het snijvlak van statistiek, informatica, biologie en geneeskunde. Het richt zich op methoden voor het analyseren, verbinden en visualiseren van de grote datasets die voortkomen uit moderne high throughput moleculaire biologie en moderne imaging technieken.

Het Bioinformatica Expertisecentrum verenigt alle bioinformatici van het LUMC. Het maakt kennis en advies op het gebied van bioinformatica beschikbaar voor alle onderzoekers van het LUMC. Daarnaast bevordert het centrum samenwerking en kennisoverdracht tussen bioinformatici onderling, o.a. door het organiseren van seminars. Ook verzorgt het Expertisecentrum cursussen voor onderzoekers en studenten.