Medische Statistiek

Het onderzoek in de sectie Medische Statistiek is gericht op de ontwikkeling, interpretatie en implementatie van statistische methodes en data management voor medisch onderzoek. De sectie participeert in klinische onderzoeksprojecten in het LUMC en daarbuiten. Onderwerpen voor statistisch onderzoek vinden meestal hun oorsprong in praktijkproblemen die gesignaleerd worden in samenwerkingsprojecten met onderzoekers in het LUMC.

AIO's, post-docs en wetenschappelijke staf werken onder meer aan statistische problemen in de meta-analyse, survival analyse, prognostische modellen, bio-informatica, statistische genetica, longitudinale modellen, Bayesian inference, kwaliteitsvergelijkingen en internet-gebaseerd databeheer.
De staf werkt samen met vele afdelingen van het LUMC aan ontwerp, analyse, interpretatie en publicatie van onderzoeksresultaten.  Met andere statistische afdelingen van de universiteit Leiden wordt samengewerkt in het Leiden institute for Statistics Science.  De staf neemt ook deel aan (inter)nationale multi-centre projecten en adviseert andere researchinstituten.

Veel van het onderzoek is gegroepeerd rondom de volgende thema’s.

  • Survival Analyse
  • Statistische bio-informatica (high dimensional data)
  • Statistische methoden voor proteomics
  • Causal modeling
  • Meta-analyse

Voor informatie omtrent advies en samenwerking met de sectie Medische Statistiek, verwijzen wij u graag naar deze pagina.