Advanced Data Management

LUMC onderzoekers kunnen voor een onafhankelijk en vrijblijvend advies over het op een gestructureerde en veilige wijze verzamelen en opslaan van onderzoeksgegevens terecht bij de medewerkers van de sectie Advanced Datamanagement (ADM).

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het gebruik van de datamanagement systemen Castor en ProMISe, die beide binnen het LUMC ondersteund worden. Op verzoek kunnen wij ook databases in Castor of ProMISe voor u bouwen.

Verder geven wij advies over FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable). Denk hierbij aan vragen als: ‘Hoe kan ik mijn data voor de lange termijn opslaan?’ en ‘Hoe kunnen andere onderzoekers mijn data vinden?'.

ADM ondersteunt tevens bij het schrijven van de datamanagementparagraaf in een onderzoeksvoorstel of bij het invullen van een datamanagementplan.

ADM participeert in het postdoctoraal onderwijs en verzorgt onderwijs voor studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen, researchverpleegkundigen en datamanagers. Voorbeelden hiervan zijn cursussen zoals ‘Van CRF naar database’ en ‘Van Database naar Dataset’.

Voor meer informatie:

ADM@lumc.nl of : 071-526 9726 ADM helpdesk, ook voor vragen over Castor of ProMISe.