Uitkomsten van Zorg

Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg  

Informatie over de kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker. Deze informatie kan gebruikt worden voor het nemen van beslissingen door verschillende belanghebbenden:

  • Patiënten kiezen in welk ziekenhuis ze behandeld willen worden
  • Verzekeringsmaatschappijen kopen zorg
  • Zorgaanbieders streven ernaar hun zorg te evalueren en te verbeteren

Voor het meten van de kwaliteit van zorg zoals bv. optreden van complicaties, mortaliteit of verbeterd functioneren als gevolg van een operatie, kunnen verschillende indicatoren gebruikt worden. Deze indicatoren geven echter niet altijd een eenduidig beeld. Onderzoek is dan ook gericht op het verbeteren van deze indicatoren. Dit wordt gedaan door verschillende beschikbare uitkomsten te combineren en nieuwe dimensies te evalueren die van belang zijn voor patiënten (bijvoorbeeld verbeterd welbevinden of door patiënten gerapporteerde metingen, “PROMS”). Hiermee proberen we de kwaliteit van zorg binnen ziekenhuizen te verbeteren.Implementatie en de-implementatie onderzoek

Idealiter wordt nieuw bewijs snel geïntegreerd in ‘evidence-based’ praktijkrichtlijnen en in besluitvormingsprocessen door artsen en hun patiënten (implementatie). Daarnaast moeten we afstand nemen van bestaande praktijken die niet (meer) nuttig zijn: de-implementatie. De te nemen stappen voor implementatie en de-implementatie zijn vergelijkbaar, maar de-implementatie is vaak uitdagender door psychologische vooroordelen (e.g. ‘confirmation bias’, ‘loss aversion’). Onderzoek binnen dit thema is gericht op het achterhalen wat karakteristieken zijn van “innovators” en achterblijvers in implementatie en de-implementatie, het identificeren van belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie en de-implementatie , het bepalen van de effectiviteit en kosten van interventies om implementatie of de-implementatie te versnellen, en het onderzoeken van de verschillen tussen implementatie en de-implementatie. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe interventies sneller en effectiever in te voeren. Dit onderzoek wordt in samenwerking met diverse klinische afdelingen uitgevoerd en is nauw gerelateerd aan onderzoek op het gebied van kwaliteit van zorg.