Besluitvorming door arts en patiënt

Patiëntvoorkeuren, communicatie, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement en eHealth

Voor betere besluitvorming en patiëntuitkomsten is communicatie tussen artsen en patiënten relevant, ook in het kader van waardegedreven zorg. De roep om patiëntgerichte zorg vereist een verandering in de houding en het gedrag van zowel de patiënten als de clinici. Regulier communicatieonderzoek is meestal niet gericht op besluitvormingsprocessen. Dit laatste is echter een specialiteit van onze groep. Ons onderzoek naar gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making, SDM) wordt internationaal erkend. We bestuderen risicocommunicatie, informatie-uitwisseling over (behandel-)mogelijkheden, de waardering van (behandel-)mogelijkheden, en de rol van patiënten in besluitvorming en ethiek.  Methodologisch onderzoek omvat de ontwikkeling en validatie van meetinstrumenten voor het beoordelen van SDM of determinanten van of ondersteunende factoren voor SDM (zoals het toegerust zijn van de patiënt voor SDM en zelfmanagement). Van patiëntportalen en eHealth-toepassingen zoals eCoaching wordt verwacht dat ze SDM en zelfmanagement verbeteren door patiënten zowel vóór als na de klinische raadpleging te ondersteunen, waardoor gepersonaliseerde gezondheidszorg wordt verbeterd.