Medische Besliskunde

Het onderzoeksprogramma van de sectie Medische Besliskunde is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en van de uitkomsten van zorg. Dit doen we door onderzoek naar het verbeteren van besluitvormings- en zorgprocessen en door het ontwikkelen en evalueren van methoden voor kwaliteit van zorgonderzoek.

In ons onderzoek zijn de volgende onderzoeksthema's te onderscheiden:
1. Modellering: beslismodellen, voorspellingsmodellen, operations research en kosteneffectiviteitsanalyse
2. Besluitvorming door arts en patiënt: communicatie tussen arts en patiënt, voorkeuren van patiënten en artsen, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement en eHealth.
3. Uitkomsten van zorg: patiëntveiligheid, door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg (“PROMS”), kwaliteit van zorg en (de-)implementatie.


In het kader van deze thema's worden zowel toegepaste (klinische) als methodologische onderzoeksprojecten uitgevoerd. Deze laatste omvatten de ontwikkeling en de evaluatie van onderzoeksmethoden. Het onderzoeksprogramma is interdisciplinair en bevindt zich op het kruispunt van beslissingsanalyses, gezondheidszorgonderzoek, kwaliteit van zorgonderzoek, (beslissings) psychologie en communicatieonderzoek, epidemiologie en statistiek, informatietechnologie en medische ethiek. De groep heeft nauwe samenwerkingen met vele afdelingen van het LUMC, maar ook met andere nationale en internationale onderzoeksgroepen.