Medische Besliskunde

Analyse en ondersteuning van klinische besluitvorming

Doel en focus

Het onderzoeksprogramma “Analyse en ondersteuning van klinische besluitvorming” heeft tot doel het besluitvormingsproces in de gezondheidszorg te rationaliseren en te verbeteren, en als gevolg daarvan ook de uitkomsten van de patiënt te verbeteren. Het onderzoeksprogramma is zeer interdisciplinair en bevindt zich op het kruispunt van beslissingsanalyse, psychologie, epidemiologie en statistiek, kwaliteit van zorgonderzoek, informatietechnologie en medische ethiek. Er zijn vier aandachtsgebieden te onderscheiden: 

  1. Beslissingsanalyse en kosten-effectiviteitsanalyse
  2. Patiëntenvoorkeuren en kwaliteit van leven
  3. Kwaliteit van zorg- en uitkomstenonderzoek
  4. Beslissingspsychologie

In het onderzoek sluiten deze verschillende methodologische foci elkaar niet uit, maar ondersteunen en versterken ze elkaar en vormen ze de basis voor innovatieve ideeën. Het multidisciplinaire karakter van het onderzoek komt tot uiting in de achtergrond van het personeel: biomedische wetenschappen/klinische epidemiologie, epidemiologie, gezondheidseconomie en psychologie. De groep heeft nauwe samenwerkingsverbanden met vele afdelingen van het LUMC, evenals met nationale en internationale onderzoeksgroepen. Onderzoeksprojecten worden o.a. gefinancierd door ZonMw, KWF aknkerbestrijding, Longfonds, Nierstichting.

Positie in internationale context

Het zeer multidisciplinaire karakter van de onderzoeksgroep is een sleutel tot het innovatieve en succesvolle onderzoek van de groep en is uniek, zowel nationaal als internationaal. De groep wordt erkend binnen de (inter)nationale gemeenschap op het gebied van medische besliskunde, en in naburige vakgebieden (zoals chirurgie, gezondheidszorgonderzoek, oncologie, longziekten) waar praktische medische of gezondheidszorg problemen bestudeerd worden.

Bereikte resultaten

De onderzoekers van de sectie Medische Besliskunde zijn zeer succesvol in het verkrijgen van financiering. Met de focus op (zelf)management van chronische ziekten (bijv. astma) worden projecten gefinancierd door ZonMw en het Longfonds. Het innovatieve karakter en de hoge kwaliteit werden beloond met de NICTIZ Spider Award voor het meest innovatieve ICT-project in de gezondheidszorg. De expertise in gezondheidseconomie draagt bij aan succesvolle acquisitie van het LUMC binnen het ZonMw Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen. Onderzoek naar kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg heeft ook geleid tot verschillende extern gefinancierde projecten. 

Toekomstige thema's

Het bestaande onderzoek zal worden uitgebreid naar nieuwe gebieden van kwaliteit van zorgonderzoek en patiëntveiligheid, implementatieonderzoek, gezondheidsrisicobeoordeling en - preventie, risicocommunicatie en ondersteuning bij patiëntenbeslissingen. Onderzoek op deze gebieden zal profiteren van samenwerking met de andere sectie van de afdeling Biomedical Data Sciences, de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde en het bijbehorende onderzoeksnetwerk, en anderen.

Cohesie binnen het LUMC

Onderzoek op het gebied van Medische Besliskunde vindt plaats in nauwe samenwerking met vele afdelingen binnen het LUMC, onder andere met de afdelingen Klinische oncologie, Endocrinologie, KNO, Gynaecologie, Nefrologie, Neurochirurgie, Psychiatrie, Public Health en Eerstelijnszorg, Longziekten, en Chirurgie.

Voor informatie omtrent advies en samenwerking met de sectie Medische Besliskunde, verwijzen wij u graag naar deze pagina.