Biomedical Data Sciences

De afdeling Biomedical Data Sciences combineert expertise op het gebied van medische statistiek, moleculaire epidemiologie, medische besliskunde, bio-informatica en data-management. De afdeling doet onderzoek, geeft onderwijs, verleent adviezen en staat open voor samenwerking op al deze gebieden. De activiteiten van de afdeling zijn gericht op de verbetering van de gezondheidszorg door toepassing en combinatie van kennis uit de statistiek, moleculaire epidemiologie, medische besliskunde en bio-informatica binnen klinisch en biomedisch onderzoek en de klinische praktijk.

Advies en samenwerking

De afdeling Biomedical Data Sciences geeft aan medische onderzoekers binnen en buiten het LUMC adviezen op het gebied van de medische statistiek, moleculaire epidemiologiemedische besliskunde advanced data management, en -via het Expertisecentrum Bio-informatica-  op het gebied van de bio-informatica.