Onderwijs en Opleidingen

De afdeling verzorgt het onderwijs in Medische Statistiek, Moleculaire Epidemiologie, en Medische Besliskunde in het Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen curriculum. De afdeling biedt een aantal cursussen aan in het Masterplusprogramma die ook toegankelijk zijn voor medische onderzoekers van binnen en buiten het LUMC. Daarnaast geeft de sectie medische Statistiek een groot deel van het onderwijs in de master track Statistical Science.

De afdeling biedt stage- en afstudeerprojecten aan voor studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, (Medische) Biologie, Statistiek (en eventueel uit andere richtingen zoals Psychologie). Ook voor HBO studenten zijn projecten beschikbaar.
Contactpersonen hiervoor zijn:

Prof. dr. P. Slagboom (Moleculaire Epidemiologie)
Prof. dr. E.W. Steyerberg (Medische Statistiek en Medische Besliskunde)
Dr. K.M. van der Pal (Advanced Data Management)

Geneeskunde

De afdeling participeert in de volgende onderdelen van het geneeskunde curriculum:
de lijn Academische en Wetenschappelijke vorming; de blokken Wetenschappelijke Vorming ( jaar 1, jaar 2 en jaar 3), Beroepsvorming, Organisatiemanagement, Samenwerken en Organiseren, van Cel tot Molecuul, van Basis tot Homeostase, Nefrologie en Urologie en Praktische Onderzoeksvaardigheden (blokcoördinatie); de wetenschapsstagecommissie

In het Algemeen Co-schap (ALCO - curriculum 2007) en de VVV (curriculum 2012) wordt onderwijs gegeven over gedeelde besluitvorming en risico-communicatie. 

Biomedische Wetenschappen

De afdeling coördineert en heeft een groot aandeel in de volgende blokken van Biomedische Wetenschappen curriculum.

 • Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek
 • Design and Analysis of Biomedical Studies
 • Clinical Research in Practice
 • Bioinformatics: Computational biology of complex disease and ageing (FOS cursus)

Medische onderzoekers en masterplus studenten

De afdeling geeft de volgende cursussen voor biomedische onderzoekers en masterplus studenten. De toegang is ook open voor biomedische onderzoekers en studenten van buiten het LUMC.
De organisatie van deze cursussen berust bij de Boerhaave Commissie.

 • Basic Methods and Reasoning in Biostatistics
 • Regression Analysis
 • Clinical Trials
 • Survival Analysis
 • Repeated Measurements in Clinical and Epidemiological Research
 • Using R in Data Analysis
 • Genetic Statistics
 • Genetic Association Analysis

Daarnaast verzorgt de sectie ADM zelf de cursus 'Van CRF tot database'. Om wat meer ervaring te krijgen in het opzetten van databases, wordt in deze aanvullende cursus uitgelegd hoe u een dataverzameling kunt opzetten: vanaf het ontwerpen van een invulformulier voor het verzamelen van patiëntendata (CRF; Case Report Form) tot het bouwen van een database.
Voor meer informatie kunt u een mail te sturen naar Leonie Oudshoorn, managementassistent bij ADM.

Statististical Science for the Life and Behavioral Sciences

Deze interfacultaire master is toegankelijk voor bachelors uit diverse studierichtingen, zoals psychologie, biologie, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen geneeskunde (mits enige extra cursussen uit het masterplusprogramma zijn gevolgd), etc. 
Voor meer informatie zie https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/statistical-science-for-the-life-and-behavioural-sciences

Postinitiële Master Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg (NFU)

In deze master verzorgt de sectie Medische Besliskunde onderwijs over patiëntgerichtheid en over informeren en beslissen in de spreekkamer.

Nascholing

Door de sectie Medische Besliskunde wordt regelmatig nascholing over gedeelde besluitvorming en risico-communicatie gegeven. Ook is een e-learning over gedeelde besluitvorming ontwikkeld, die in onderwijs en nascholing wordt ingezet. 


Extra-Curricular activities

De Moleculaire Epidemiologie organiseert aan de hand van hun verouderingsonderzoek en in samenwerking met de afdeling Ouderengeneeskunde middagen voor middelbare scholieren en biologie docenten hoe je een profielwerkstuk organiseert en maakt. Voor deze gelegenheid is er een video gemaakt als instructie programma. Bekijk hier de video!