dr. L. (Leti) van Bodegom-Vos

Implementatiedeskundige

Vakgebied(en)

  • implementatie
  • de-implementatie
  • kwaliteit van zorg

Introductie

Leti van Bodegom-Vos studeerde gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht en behaalde in 2004 haar Master's degree in Bewegingswetenschappen en Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg. Na haar afstuderen werkte Leti als onderzoeker aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences of Maastricht University Medical Centre en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Haar onderzoek richtte zich op de implementatie van verbeteringen in de organisatie van zorgprocessen. In oktober 2010, verdedigde Leti succesvol haar proefschrift met de titel “Towards process-oriented care delivery in hospitals” (Universiteit Maastricht). In de periode van januari 2010 - mei 2013 was Leti werkzaam als ZonMw implementatiefellow op de afdeling Medische Besliskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds mei 2013 is Leti werkzaam als staflid op de LUMC afdeling Biomedical Data Sciences, sectie Medische Besliskunde. Haar onderzoek richt zich op de implementatie van innovaties en de de-implementatie van onnodige zorg (low value care). Momenteel is zij principal investigator van meerdere (de)implementatie-studies in de trans- and intramurale setting.  


Zie voor een actueel publicatie-overzicht:


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer J10-85

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 5262749

Postzone J-10-S
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: L.vanbodegom-vos@lumc.nl