Dr. N.M.(Nicoline) Korthagen

Postdoctoraal Onderzoeker

Vakgebied(en)

  • moleculaire epidemiologie
  • artrose
  • inflammatie
  • biomarkers
  • ziekte modellen

Introductie

Nicoline studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en is daarna gepromoveerd op de genetica van longziekten bij het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein (2012). Daarbij ontstond een sterke interesse voor immunologie en biomarker onderzoek. Na een kort post-doc onderzoek bij de afdeling Immunologie van het Erasmus MC maakte ze de overstap naar het artrose onderzoek bij het Arthritis Reseach Centre of Excellence aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde en het UMC Utrecht. Hier werkte ze onder andere aan artrose behandelingen bij mens en dier. Sinds 2020 is Nicoline als post-doc onderzoeker verbonden aan de afdeling moleculaire epidemiologie van het LUMC en werkt ze samen met Galapagos BV aan een artrose model waarmee op grote schaal geneesmiddelen screening mogelijk wordt, het FOACUS TKI-LSH project. Daarnaast blijft ze geïnteresseerd in de immunologische aspecten van artrose en de immuunreacties die optreden bij het toedienen van behandelingen. 


Belangrijkste publicaties

Impact of Endotoxins in Gelatine Hydrogels on Chondrogenic Differentiation and Inflammatory Cytokine Secretion In Vitro. Groen WMGAC, Utomo L, Castilho M, Gawlitta D, Malda J, Weeren PRV, Levato R, Korthagen NM. Int J Mol Sci. 2020 Nov 13;21(22):8571. doi: 10.3390/ijms21228571.

Sustained intra-articular release of celecoxib in an equine repeated LPS synovitis model. Cokelaere SM, Plomp SGM, de Boef E, de Leeuw M, Bool S, van de Lest CHA, van Weeren PR, Korthagen NM. Eur J Pharm Biopharm. 2018 Jul;128:327-336. doi: 10.1016/j.ejpb.2018.05.001.

Association between variations in cell cycle genes and idiopathic pulmonary fibrosis. Korthagen NM, van Moorsel CH, Barlo NP, Kazemier KM, Ruven HJ, Grutters JC. PLoS One. 2012;7(1):e30442. doi: 10.1371/journal.pone.0030442.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 2
Kamer S-05-040

Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden

Postzone S-05-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: n.m.korthagen@lumc.nl