prof. dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters

Hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg

Vakgebied(en)

  • datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten
  • uitkomstonderzoek
  • 'real world data' analyses
  • kwaliteitsinstrumenten medisch specialistisch zorg
  • clinical auditing
  • waardegedreven zorg (VBHC)

Introductie

Professor Wouters is chirurg-oncoloog en internationaal expert op het gebied van kwaliteitsmeting, audit en feedback in de medisch specialistische zorg (clinical auditing). In 2010 was hij mede-auteur van het ‘Kwaliteit van kankerzorg’ rapport van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) waarin variatie in kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen in Nederland werd onderzocht. Dit rapport was de aanleiding voor de introductie van kwaliteitsnormen en kwaliteitsregistraties in de oncologische zorg. Als voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire kwaliteitsnormen voor de gehele oncologische zorg. Om uitkomsten tussen ziekenhuizen te kunnen vergelijken heeft hij mede het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) opgericht dat kwaliteitsgegevens verzamelt uit alle ziekenhuizen in Nederland en deze gebenchmarked en casemix gecorrigeerd terugkoppelt aan de behandelaars. Met deze ‘spiegelinformatie’ worden medisch specialisten in staat gesteld hun zorg continu te verbeteren. Bovendien zijn de landelijke kwaliteitsregistraties, met gegevens uit de dagelijkse praktijk (‘real world data’), een belangrijke bron voor uitkomst- en doelmatigheidsonderzoek. Als hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg doet hij enerzijds onderzoek naar methoden voor betrouwbare en betekenisvolle kwaliteitsmeting en anderzijds worden de gegevens gebruikt om de effectiviteit, veiligheid en patientgerichtheid van behandelingen te evalueren en te verbeteren. Een belangrijk doel hierbij is om patiënt en arts te voorzien van uitkomstinformatie, zowel klinische als patient gerapporteerde uitkomsten (PROMs), waarmee meer gepersonaliseerde behandelingskeuzes in de spreekkamer kunnen worden gemaakt. Hiermee kan de waarde van de geleverde zorg voor individuele patienten worden vergroot, een ontwikkeling die internationaal bekend staat als ‘value based health care’ (VBHC).


Publicaties


Research

Het onderzoek van Professor Wouters richt zich op datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten. Enerzijds betreft het betere methoden om het construct ‘kwaliteit van zorg’ te meten, met name vanuit het perspectief van zorgprofessionals, die met feedback van betekenisvolle, valide en gebenchmarkte kwaliteitsinformatie de zorg die zij leveren kunnen verbeteren. Anderzijds doet Wouters onderzoek met zogenoemde ‘real world data’, gegevens uit de dagelijkse praktijk. Een groot deel van de patiënten met kanker, die in de dagelijkse praktijk behandeld worden, komen voor wat betreft hun patiënt- en tumorkenmerken niet voor in de klinische trials die aan de basis van veel nieuwe behandelingen liggen. Daarom is het belangrijk om ook ná de introductie van innovaties het effect van deze behandelingen in de ‘real world’ te evalueren. Overigens geldt dit niet alleen voor nieuwe behandelingen, maar ook voor bestaande zorg, waarvan de effectiviteit niet altijd vast staat, maar nog bewezen (of ontkracht) moet worden door middel van zorgevaluatie-onderzoek. Hiervoor gebruikt Wouters data uit landelijke kwaliteitsregistraties, die een onderdeel zijn van de landelijke kwaliteitscyclus waarin evidence-based richtlijnen, kwaliteitsnormen en kwaliteitsvisitaties de andere pijlers zijn. Tenslotte, is onderzoek naar het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer, door patiënt en arts, ten behoeve van meer gepersonaliseerde behandelingsbeslissingen de derde focus van het onderzoek van Wouters, met als uiteindelijke doel een transitie naar meer patiëntgerichte, waardegedreven zorg in de oncologie (VBHC).


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer J10-77

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden