Simulator

SimulatorHet simulatiecentrum anesthesiologie is een trainingscentrum dat zich op een non-profit basis bezighoudt met training en hertraining van anesthesiologen, anesthesie arts-assistenten en anesthesiemedewerkers. Recent is er begonnen intensive care artsen en andere vakgroepen met belangstelling tot anesthesie/sedatie te trainen en is er aandacht voor crew resource management. Technische (luchtwegmanagement) en niet-technische vaardigheden (communicatie, decision making etc) kunnen met behulp van de “full scale human patient simulator” geoefend en verbeterd worden. Met behulp van de simulator kan de anesthesiologische praktijk zo realistisch mogelijk nagebootst worden.

Niet alleen zeldzame en/of potentieel levensbedreigende situaties komen aan de orde, maar er wordt ook aandacht besteed aan werkmethodiek en kennis en gebruik van apparatuur. Afhankelijk van het niveau en herkomst van de deelnemer kunnen verschillende scenario‘s worden aangeboden.

De simulator is opgesteld in een operatiekamer waarbij de anesthesie wordt nagebootst met behulp van een kunstmatig patiëntenmodel. De patiënt is een pop. Zowel een anesthesietoestel, inclusief een beademingsapparaat, als monitoringsapparatuur zijn aanwezig. Infuusvloeistoffen en intraveneuze farmaca kunnen worden toegediend. Gedurende de simulatorsessie worden kandidaten geconfronteerd met één of meerdere situaties. Daartoe werden scenario’s ontwikkeld, waarbij gestreefd is naar een natuurgetrouwe nabootsing van klinische situaties.