Dr Robert Passier

Hoogleraar

Vakgebied(en)


Introductie

Dr Robert Passier studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht met als afstudeerrichting Biologische Gezondheidskunde. Aan dezelfde universiteit deed hij vervolgens zijn promotieonderzoek met betrekking tot de rol van het intracardiale renine-angiotensine-systeem tijdens hartfalen. Aan het UT Southwestern Medical Center bestudeerde hij moleculaire mechanismen bij hartontwikkeling en hartfalen. In 2002 begon hij in het lab van Christine Mummery als postdoc waar hij zich richtte op de optimalisatie en moleculaire regulatie van het differentiatiemodel van menselijke embryonale stamcellen naar cardiomyocyten. In 2008 werd hij aangesteld als associate professor aan het LUMC, waar hij leiding geeft aan de groep “Molecular regulation of cardiac development and disease”.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 2

Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Tel: 71 526 9359

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: p.c.j.j.passier@lumc.nl