Dr Christian M.A.H. Freund

Senior Researcher

Vakgebied(en)


Introductie

Na zijn studie biologie in Mainz en Brussel deed hij een promotieonderzoek naar de rol van NF-κB in myocardhypertrofie in Berlijn. In zijn huidige postdoc positie houdt hij zich bezig met de bestudering van differentiatie van menselijke embryonale stamcellen tot hartspiercellen (cardiomyocyten). Hij toonde aan dat insuline een belangrijke rol speelt omdat het hartspierceldifferentiatie verhindert en in plaats daarvan hEScellen tot neuronbale cellijnen induceert. Hij is betrokken bij een project betreffende de identificatie van nieuwe regulatoren van de hartontwikkeling. Een microarray analyse toonde een aantal mogelijke candidaten die thans functioneel worden gekarakteriseerd. Bovendien is hij begonnen om lichaamscellen naar pluripotente stamcellen (iPS) te herprogrammeren. Het doel is om iPS van patiënten met een genetische hartafwijking te maken. Cardiomyocyten van deze iPS zullen dan gebruikt worden om het achterliggende mechanisme van de ziekte te bestuderen en voor het testen van geneesmiddelen.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 2

Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Tel: 71 526 9351

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: c.m.a.h.freund@lumc.nl