Prof. Dr Christine L. Mummery

Hoogleraar

Vakgebied(en)


Introductie

Christine Mummery is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie. Na haar studie natuurkunde aan de Universiteit van Nottingham voerde zij aan de Universiteit van Londen een promotieonderzoek uit op het terrein van de biofysica. Vanaf 1978 bezette zij een postdoc-plaats aan het Hubrecht Instituut in Utrecht, waar zij in 1985 groepsleider werd. Haar onderzoek richtte zich vooral op muizenembryonen en embryonale muizenstamcellen waarin zij groei en differentiatie in de vroege ontwikkeling bestudeerde, in het bijzonder voor wat betreft de rol van de Transforming Growth Factor beta superfamily. In 2000 introduceerde zij menselijke embryonale stamcellen in Nederland en ontving zij de eerste licentie om nieuwe cellijnen uit overtollige IVF embryonen te ontwikkelen. Vier lijnen werden ontwikkeld. Veel van het werk aan deze cellijnen betrof hun differentiatie tot cardiomyocyten. In 2002 werd zij door het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland tot hoogleraar Ontwikkelingsbiologie van het Hart benoemd aan het Utrechts Universitair Medisch Centrum. In 2007 ontving zij een Harvard Stem Cell Institute / Radcliffe Fellowship voor een sabbattical aan het MGH en het Department of Disease Biophysics in Harvard. In mei 2008 kwam zij met haar groep naar het LUMC waar het onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen en cardiovasculaire cellijnen wordt voortgezet, nu met inbegrip van geïnduceerde pluripotente stamcellen.

Zij is thans Deputy Editor in Chief van  Stem Cell Research, en zij heeft zitting in de Editorial (Advisory) Boards van Cell Stem Cell, Stem Cells, the International Journal of Developmental Biology, en Differentiation. Zij heeft tevens bestuursfuncties in de Nederlandse Hartstichting, de Centrale Commissie voor Onderzoek met Mensen, de KNAW en ZonMW.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 2

Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Tel: 71 526 9307

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: c.l.mummery@lumc.nl