Prof. Dr Marco C. de Ruiter

Hoogleraar

Vakgebied(en)


Introductie

Als Medisch Bioloog schreef hij in 1992 een proefschrift onder de titel “Development of the vascular system in the embryo. A concept of the origin of systemic-pulmonary collateral arteries”. Als Universitair Docent vervolgde hij zijn onderzoek naar de rol van de haemodynamica bij de hartontwikkeling. Sinds 1994 is hij Universitair Hoofddocent en leidt hij de groep Epigenetics of cardiovascular development. Zijn onderzoek is gericht op het terrein van de atherosclerose en hij bestudeert in het bijzonder de rol van het endotheel bij de neointimavorming. Een nieuw onderzoeksterrein betreft de foetale oorsprong van atherosclerose bij volwassenen. In verschillende muismodellen wordt van maternale hypercholesterolaemie, oxidatieve stress en de proinflammatoire status de invloed bestudeerd op de gevoeligheid voor atherosclerose bij volwassen nakomelingen. De rol van epigenetische mechanismen (DNA-methylatie en posttranslationele histonmodificaties) bij de prenatale programmering is een punt van aandacht.

Naast zijn onderzoek op het terrein van de cardiovasculaire biologie geeft hij onderwijs in macroscopische en microscopische anatomie, alsmede embryologie, aan medische en biomedische studenten. Hij verzorgt postacademische cursussen voor medische specialisten en assistenten in opleiding tot specialist in binnen- en buitenland. Als consultant in de klinische anatomie van het bekken is hij betrokken bij de ontwikkeling van zenuwsparende technieken bij buik- en bekkenchirurgie.

Publicaties Bekkenanatomie

Wallner C, Lange MM, Bonsing BA, Maas CP, Wallace CN, Dabhoiwala NF, Rutten HJ, Lamers WH, DeRuiter MC, van de Velde CJ. Causes of fecal and urinary incontinence after total mesorectal excision for rectal cancer based on cadaveric surgery: a study from the Cooperative Clinical Investigators of the Dutch total mesorectal excision trial. J Clin Oncol. 2008; 26(27):4466-72.
Pieterse QD, Kuile MM ter, DeRuiter MC, Trimbos JBMZ, Kenter GG, Maas CP. Vaginal blood flow after radical hysterectomy with and without nerve-sparing. A prelimary report. Int J Gyn Cancer 2008; 18:576-583.
Wallner C, Maas CP, Dabhoiwala NF, Lamers WH, DeRuiter MC. Innervation of the pelvic floor muscles: A reappraisal for the levator ani nerve. Obstet Gynecol 2006; 108:529-534.
Maas CP, Kenter GG, Trimbos JB, DeRuiter MC. Anatomical basis for nerve sparing radical hysterectomy: Immunohistochemical study of the pelvic autonomic nerves. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84:868-874.

 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 2

Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Tel: 71 526 9308

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: m.c.deruiter@lumc.nl