Lichaamsdonatie

Men kan gedurende het leven het besluit nemen na het overlijden het stoffelijk overschot ter beschikking te doen stellen aan de medische wetenschap.

De procedure bij het LUMC is dat men, na het lezen van een informatiepakket, een tweetal handgeschreven verklaringen, volgens een door de afdeling Anatomie en Embryologie opgesteld voorbeeld, bij deze afdeling heeft ingediend. Deze verklaringen, ook wel wilsbeschikkingen genoemd, maken het besluit rechtsgeldig. Deze wilsbeschikkingen zijn onder andere nodig om na het overlijden de benodigde papieren te verkrijgen bij de gemeente van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Op dit moment is de interesse om zich ter beschikking te stellen bij het LUMC groot. Hierdoor heeft de afdeling onlangs het besluit moeten nemen om toekomstige donoren van boven de 70 jaar niet in ons codicil-bestand op te nemen. Donoren die staan ingeschreven en bij overlijden ouder zijn dan 70 jaar worden (met inachtneming van de voorwaarden) geaccepteerd. Ook de woonplaats kan tot een aannamebeperking leiden: men dient in de nabije omgeving van Leiden woonachtig te zijn (postcodezone 2000 t/m 2899).

Zij die, de aannamebeperkingen in aanmerking nemend, in ons codicilbestand wensen te worden opgenomen worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling via telefoonnummer 071-5269303 of per email via lichaamsdonatie@lumc.nl.

U kunt hieronder ook een artikel met informatie over lichaamsdonatie vinden uit ons eigen LUMC magazine en een brochure met daarin veelgestelde vragen over dit onderwerp:

Artikel over lichaamsdonatie uit ons eigen LUMC magazine

Brochure met veelgestelde vragen over lichaamsdonatie 

Informatie voor nabestaanden

In geval van overlijden van een lichaamsdonor moet door een nabestaande of de (huis)arts zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de uitvaartonderneming Monuta: 071 - 517 50 19.  Noodzakelijke informatie: Naam én codicilnummer en officiële schriftelijke wilsbeschikking. Monuta verzorgt voor de afdeling Anatomie de administratie en logistiek rondom de lichaamsdonatie.