Lichaamsdonatie

Men kan gedurende het leven het besluit nemen na het overlijden het stoffelijk overschot ter beschikking te doen stellen aan de medische wetenschap.

De procedure bij het LUMC is dat men, na het lezen van een informatiepakket, een handgeschreven verklaring, volgens een door de afdeling Anatomie en Embryologie opgesteld voorbeeld, bij deze afdeling heeft ingediend. Deze verklaring, ook wel wilsbeschikking genoemd, maken het besluit rechtsgeldig. Deze wilsbeschikking is onder andere nodig om na het overlijden de benodigde papieren te verkrijgen bij de gemeente van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden. 

Nabestaandenbijeenkomst lichaamsdonoren.

Gezien de situatie rondom het Covid-19 virus was de geplande nabestaandenbijeenkomst op zaterdag 7 november 2020 geannuleerd.

Wij hopen alle nabestaanden volgend jaar op zaterdag 6 november 2021 te mogen ontvangen, en stil te staan bij hun dierbaren die hun lichaam hebben geschonken aan de wetenschap.  

Uiteraard is het wel mogelijk om langs te gaan bij het Dankmonument op de begraafplaats Groenensteeg te Leiden.  Zie voor actuele openingstijden: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl


9 September 2020 

Tijdelijk geen nieuwe codicil-aanvragen meer verstrekt door de  afdeling Anatomie en Embryologie

Het Lichaamsdonatie-programma mag zich in een grote belangstelling verheugen. Tot nader berichtgeving worden geen nieuwe codicilaanvragen meer verstrekt. 

Tijdelijk geen acceptatie van stoffelijke overschotten

Door de landelijke COVID-19 crisis vindt op dit moment slechts zeer beperkt praktisch anatomie-onderwijs plaats op de afdeling Anatomie. Om deze reden kunnen wij voorlopig geen stoffelijke overschotten van codicil-houders meer accepteren. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met lichaamsdonatie@lumc.nl 


--------------
U kunt hieronder ook een artikel met informatie over lichaamsdonatie vinden uit ons eigen LUMC magazine en een brochure met daarin veelgestelde vragen over dit onderwerp:

Artikel over lichaamsdonatie uit ons eigen LUMC magazine

Brochure met veelgestelde vragen over lichaamsdonatie

Informatie voor nabestaanden

In geval van overlijden van een lichaamsdonor moet door een nabestaande of de (huis)arts zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de door het LUMC aangewezen uitvaartondernemer (Omen uitvaartzorg / Attent uitvaartzorg). Het telefoonnummer en het codicilnummer staan vermeld in de bevestigingsbrief. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

Gedenkmonument lichaamsdonoren

De afdeling Anatomie heeft in samenwerking met het LUMC een gedenkmonument laten creëren voor lichaamsdonoren en hun nabestaanden. Op 16 oktober 2018 heeft Decaan professor Pancras Hogendoorn samen met burgemeester Henri Lenferink het gedenkmonument onthuld op de historische begraafplaats Groenesteeg. Dit bijzondere monument dient als nagedachtenis aan hen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap.