Anatomical Terms

Anatmical Terms screenshow

www.anatomicalterms.info is een website die de mogelijkheid biedt om een anatomische term in het Latijn, Engels, Duits of Frans, of diens eponym in te voeren en dan alle synoniemen in deze talen te verkrijgen. Van de ingevoerde term worden tevens automatisch Google-searches naar afbeeldingen, beschrijvingen en informatie over anatomische varianten uitgevoerd en getoond. Deze site, die sinds medio 2007 online is, is qua gebruiksgemak en uitgebreidheid wereldwijd uniek. De database achter de site bevat momenteel ruim 30.000 termen en is gebaseerd op de Foundational Model of Anatomy.