Clinical Anatomical SKills

CASK logo
www.caskanatomy.info
O.P. Gobée, arts, Universitair docent anatomie, e-learning ontwikkelaar
Drs. D. Jansma, medisch bioloog, e-learning ontwikkelaar
S.B. Blankevoort, medisch illustrator
R.P. Slagter, NZIMBI, medisch illustrator     
Prof. Dr. M.C. deRuiter, supervisie


 
De afdeling Anatomie ontwikkelt onder de naam CASK (Clinical Anatomical Skills) geavanceerde web-gebaseerde anatomische E-learning programma’s. De groep heeft een spectrum van web-gebaseerde programma’s ontwikkeld, om te leren, te toetsen en om als naslagwerk te dienen. Deze worden steeds gebruikt in combinatie met contact-onderwijs (zie afbeelding):


CASK portal frontpage
Het spectrum van e-learning applicaties van de afd. Anatomie

 naar boven

Leren - CASK

CASK-programma’s zijn interactieve tutorials, waarbij als het ware een ‘ingebouwde’ docent stimulerende vragen stelt, feedback geeft op de geboden antwoorden en de student zo via trial en error leert. Gestreefd wordt alleen klinisch relevante anatomie te behandelen en de materie zo visueel mogelijk aan te bieden. De onderwerpen varieren van probleemgeorienteerd (chestpain, AAA) naar regio-georienteerd (hart, inguinal area). Het niveau varieert van 1e jaars niveau tot postacademisch onderwijs. Er is een serie lessen over de macroscopische anatomie en een serie over microscopische anatomie. De lessen zijn merendeels tweetalig - Engels en Nederlands.

naar boven

Toetsen en stimuleren - CASK Preclass

Ter stimulering van de voorbereiding van studenten op practica is een toets/leersysteem ontwikkeld onder de naam CASK Preclass. De studenten dienen deze toetsen voorafgaand aan een practicum online thuis te maken en voldoende te behalen om toegang te krijgen tot het aansluitende practicum. Qua opzet is CASK Preclass een mix van toetsen en leren, kenmerkend is verder de mogelijkheid naar anatomische structuren te vragen, waarbij automatisch een keuzevakje verschijnt waarbij studenten een Latijnse term uit een serie van 8000 anatomische structuren kunnen invullen.

naar boven

Naslagwerk

De website www.Anatomicalterms.info geeft vertalingen van anatomische termen van Latijn naar Engels en vice versa, bij een deel van de termen ook naar Frans, Duits of Spaans. Het is niet nodig een term exact te kennen, bij elke ingetypte letter verschijnen de best passende termen. Bij elke term verschijnt tevens automatisch een Google search naar afbeeldingen, documenten en informatie over varianten van de betreffende structuur. De database die een subset is van het Amerikaanse project Foundational Model of Anatomy bevat momenteel over 30.000 termen. Het is het streven de site uit te breiden met geluidsfragmenten van de uitspraak van de Latijnse termen, met Nederlandse termen en met een wiki-systeem, waardoor nieuwe termen toegevoegd kunnen worden. Lees meer over dit onderwerp

naar boven

De Visible Human Browser is een applicatie waarbij in drie assen dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam getoond worden en scrollbaar zijn. Als één van de assen gescrolled wordt, scrollt de bijpassende andere as mee. Hiermee is het mogelijk (door te scrollen) het verloop van structuren door het lichaam te vervolgen en hun onderlinge relatie te bestuderen. De dataset is afkomstig van het Amerikaanse project the Visible Human

naar boven

Blended learning

In het onderwijs worden deze e-learning materialen steeds ingezet in combinatie met contactonderwijs, zoals colleges, practica, demonstraties, etc. Deze opzet staat bekend onder de term ‘blended learning’. Het e-learning materiaal geeft de student gelegenheid op diens eigen tijd en plaats, net zo vaak als gewenst, de theorie te leren, waarbij gedurende het aansluitende contact-onderwijs de anatomie in werkelijkheid bestudeerd kan worden, dieper op de materie kan worden ingegaan, etc.

naar boven

De programma’s (voor zover opengesteld) zijn bereikbaar via www.caskanatomy.info, verder voor specifieke doelgroepen via www.medischonderwijs.nl en www.boerhaavenet.nl .

Wij stellen het op prijs indien U ons informeert als U lesmaterialen in Uw curriculum gebruikt, dit ten behoeve van onze eigen verslaglegging. Universiteiten of docenten die voor hun studenten gebruik willen maken van nog niet opengestelde lessen kunnen contact opnemen met o.p.gobee@lumc.nl.