Onderwijs en opleidingen

Een van de hoofdtaken van de afdeling Anatomie is het geven van onderwijs in macroscopische en microscopische anatomie en embryologie aan (bio)medische studenten en het aanbieden van specialistische medische cursussen aan (post)academici en specialisten-in-opleiding. Hieronder staat een kort overzicht met daarin ook links voor verdere informatie.

Klinische anatomie
De sectie klinische anatomie binnen de afdeling Anatomie is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het academisch en post-academisch onderwijs van de afdeling Anatomie. Tevens begeleiden en ondersteunen zij anatomische onderzoeksvragen uit de kliniek. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de gespecialiseerde (klinisch) anatomen hieronder. Voor toestemming voor het uitvoeren van het onderzoek dient eerst een uitgewerkt onderzoeksvoorstel gestuurd te worden aan Professor Marco de Ruiter
Onze (klinisch) anatomen met specialisaties van links naar rechts en van boven naar beneden: Egbert Lakke (Neuroanatomie), Robbert Notenboom (Hoofd-hals anatomie), Monique Jongbloed (Thorax anatomie), Paul Gobée (Abdomen anatomie), Marco de Ruiter (Bekken anatomie), Beerend Hierck (Ontwikkelingsbiologie en Microscopie), Daniël Jansma (Microscopie), Friso Jansen (Bewegingsapparaat).  

Ons curriculaire onderwijs
Onder de volgende link kan een opsomming gevonden worden van de diverse onderwijsblokken en cursussen waarin wij actief onderwijs verzorgen : Ons curriculair onderwijs 

Ons postacademisch onderwijs
Onder de volgende link kan een opsomming gevonden worden van ons postacademische onderwijs : Postacademisch onderwijs

CASK (Clinical Anatomical Skills)
De afdeling Anatomie ontwikkelt onder de naam CASK geavanceerde web-gebaseerde anatomische E-learning programma’s. De groep heeft een spectrum van web-gebaseerde programma’s ontwikkeld, om te leren, te toetsen en om als naslagwerk te dienen. Deze worden steeds gebruikt in combinatie met contact-onderwijs. Onder de volgende link kan een verdere opsomming gevonden worden van de diverse ontwikkelde E-learning onderdelen : CASK (Clinical Anatomical Skills)