19 april 2006

Spreker: prof. dr. W.J. Rietveld

Wop Rietveld: ‘Dingen doen is dingen begrijpen’

Professor Rietveld heeft in zijn lezing een terugblik gegeven op de rol van de practica fysiologie in het onderwijs. “Grau ist alle Theorie”, zei Goethe, de man die zoveel uitspraken deed over de naar kennis dorstende menselijke geest. Een andere uitspraak van hem is: “We rein Phänomen vor Augen ht, denkt schon oft darüber hinaus. Wer nur davond reden hört, denkt gar nicht.” Met andere woorden: om de dingen te kunnen begrijpen, is boekenkennis onvoldoende. Om te begrijpen moet je zelf zien en zelf doen.