Leids Universitair Medisch Centrum
 

PatiŽntenzorg

In 2012 is het nieuwe programma Vernieuwing Zorg voorbereid. Met dit programma verbetert het LUMC de patiëntenzorg gericht en in samenhang. Onze zorg moet zichtbaar vooruitstrevend en onderscheidend zijn. De patiënt staat daarbij centraal. Met het programma Vernieuwing Zorg verhoogt het LUMC de patiëntgerichtheid, verbetert het de kwaliteit van zorg, vergroot het de betrokkenheid en veranderbereidheid van medewerkers en verbetert het zijn financiële resultaat.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de herinrichting van het beddenhuis, waardoor de beschikbare capaciteit beter benut wordt en dagelijks flexibel kan worden ingespeeld op de zorgvraag. Ook het begrip hospitality, gastvrijheid, speelt een grote rol. Het programma Vernieuwing Zorg sluit aan bij de doelen in het Strategisch Beleidsplan 2009-2013

Beter communiceren met electronisch patiëntendossier

De invoering van het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem en elektronisch patiëntendossier is in 2012 afgerond. Het dossier ondersteunt de veranderingen in de organisatie van de klinische patiëntenzorg, de poliklinieken en de diagnostische laboratoria. Daarbij zijn al in 2012 nieuwe producten ontwikkeld en opgeleverd. Deze verbeteren onder meer de communicatie met zorgverleners, bijvoorbeeld in de eerste lijn. Het electronisch dossier maakt ook het patiëntportaal mogelijk. Dit geeft patiënten via internet van huis uit toegang tot delen van hun patiëntendossier. Via het patiëntportaal kunnen onder meer afspraken gemaakt en verzet worden en laboratoriumuitslagen bekeken.

Transparante zorg

Het LUMC wil de kwaliteit van zorg transparant maken. Een voorbeeld van een activiteit die daaraan bijdraagt is de oprichting van het Kwaliteit van Zorg Instituut in het LUMC. Dit richt zich op innovatieve manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te meten. De producten die dit oplevert, worden opgenomen in het kwaliteitssysteem. De focus ligt bij vier belangrijke dimensies: veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en patiëntgerichtheid. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid krijgen de ruimte in het onderwijs en de opleiding aan studenten, assistenten en medische staf. Over drie jaar moet er een organisatorische eenheid staan die stimuleert en ondersteunt, zowel binnen als buiten het LUMC. Het Kwaliteit van Zorg Instituut geeft ons motto ‘Beter zijn, beter worden’ een praktische en krachtige impuls en geeft ook ‘beter blijken’ de plaats in het zorgstelsel die het verdient.

Medische vernieuwing

Vernieuwingen introduceren in de zorg is een van de taken van het LUMC. Een voorbeeld is de intra-uteriene hartklepoperatie. Hierbij wordt een foetus in de baarmoeder geopereerd. In 2012 is dit twee keer gebeurd. Beide operaties waren technisch succesvol en de tweede operatie had ook klinisch een uitstekende uitkomst. Het LUMC is medeoprichter en leider van een internationaal consortium op het gebied van intra-uteriene hartklepoperaties.

Een ander voorbeeld is de ovariumweefseltransplantatie. Hierbij wordt weefsel van één van de eierstokken verwijderd, voordat een patiënt chemotherapie krijgt die de eierstokken aantast. Dit weefsel wordt via een speciale procedure in stukjes ingevroren en bewaard tot ten minste vijf jaar na de oncologische behandeling. In 2012 is deze behandeling voor het eerst in Nederland in het LUMC uitgevoerd.

Deze tekst is de publiekssamenvatting van het onderdeel 'Patiëntenzorg' uit het  LUMC Jaarverslag 2012 (PDF, 3.9 MB)VOLG ONS OP


Volg ons op social media