Leids Universitair Medisch Centrum
inhoudsopgave:

PatiŽntenfolders

 
 

Iloprost (Ilomedine ģ )

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie


In deze folder vindt u informatie over de reeds met u besproken behandeling met Iloprost (Ilomedine ģ). Het doel van een behandeling met iloprost is het bevorderen van de bloedcirculatie.

Toepassing en werking

Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen zoals bij het fenomeen van Raynaud en vasculitis.

Iloprost is een vaatverwijdend medicijn. Tevens verlaagt het de viscositeit (stroperigheid) van het bloed. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming bevorderd, dit kan ervoor zorgen dat wondjes (bijv. aan de vingers) sneller genezen.

Het effect van de behandeling kan snel optreden en kan enkele weken (soms maanden) aanhouden.

Top

Het gebruik van iloprost

De behandeling met iloprost vindt plaats in het ziekenhuis. Het wordt toegediend via een infuus. Iloprost wordt meestal in ongeveer 6 uur toegediend gedurende 3 tot 5 dagen. Uw arts zal met u bespreken of u na elk infuus naar huis kunt gaan of gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis zult verblijven.

De voorgeschreven dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en wordt toegediend volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid waarmee het infuus inloopt langzaam wordt opgehoogd.

Top

Bijwerkingen

De behandeling met iloprost kan tijdens het toedienen van het infuus leiden tot een aantal bijwerkingen. De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

 • Hoofdpijn
 • Maag-darmklachten zoals misselijkheid en braken
 • Warmtesensatie en transpiratie
 • Bloeddrukverandering
 • Pijn in de kaak
 • Pijn in het aangedane lichaamsdeel
Top

Controle

 • Tijdens de infusie zal de verpleegkundige regelmatig en voor elke ophoging van de toedieningsnelheid uw bloeddruk en hartfrequentie controleren.
 • De toedieningsnelheid van het infuus is afhankelijk van bovenstaande controles en van hoe u zich voelt (of u bijvoorbeeld last van hoofdpijn of misselijkheid heeft).
Top

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

 • Iloprost heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
 • Iloprost mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
 • Tijdens de behandeling wordt het geven van borstvoeding ontraden.
Top

Vaccinaties

Iloprost heeft geen invloed op uw afweer. U hoeft daarom geen rekening te houden met het tijdstip van eventuele vaccinaties.

Top

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met iloprost

 • Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
 • Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.
Top

Alcohol

Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom wordt het gebruik van alcohol op de dagen dat u behandeld bent met iloprost ontraden.

Top

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het College voor Zorgverzekeringen: www.fk.cvz.nl

Top

Contact

Telefoonnummer polikliniek Reumatologie: 071-5263409
E-mailadres: polikliniek.reumatologie@lumc.nl


Alleen digitaal
Januari 2010

TopSNEL NAAR


 Spoedeisende zorg buiten kantooruren

Ga naar het LUMC Patientportaal

Kaartje sturen naar een patiënt van het LUMC